"WILLY" ligger her ved brygga på Gjøvik sammen med noen fritidsbåter. Årstall og fotograf ukjent, men det kan være fra midt på 1950-tallet.

Willy Gj_s