Dette morsomme bildet har vi fått tilsendt av kpt Harald på "Skibladner". Hjuldamperen er ikke noen kopi av "Skibladner" - men kan absolutt minne litt! Kortesjen er i bevegelse, og sannsynligvis er det dampmaskin som framdrift. Båten som slepes heter muligens "Tulip" eller noe lignende. Dresskoden på mannskapet tyder på at bildet har en viss alder. Utradisjonell slepeanordning! - gir assosisjoner til hesteskyss... HYPP!

Minihjulbt