Arbeidet med plateskift på "Mjøsfærgen" (1923) starter opp igjen 19. mai. Da skal nye plater kilnkes og dikkes på plass. I 1981 var det "Skibladner" som var oppe på Minneslippen for ganske omfattende plateskift, og Frank Iversen var på plass med fotoapparatet.

S1