Redaktøren har gravd litt dypt i skuffene for å finne et riktig gammelt bilde. Der lå dette - ikke så mye av båten synes - med dog. D/S "Dronningen" ligger til kai ved Lillehammer med dampen oppe. Forrest i bildet ligger en lekter, og bak den ses steamvnsjen. Dessverre er ingen  fotograf notert - MEN Nordsveen opplyser oss om at bildet er tatt i 1864.

Dronningen ved_Lillehammer_lekter_s