Litt nede på denne sida ser vi en kantret ferje i isen ved Kapp. Siden Hamar-Kapp-Ferjen gikk i helårsdrift såfremt det var mulig, måtte hun ofte bakse med mjøsisen istrenge vintre - slik som de andre fartøyene på Mjøsa også var vant til. Min oldefar - som arbeidet på Nes/Helgøya, men bodde på Kapp - brukte dampbåtene nesten daglig, og når SKREIA lå og stampet i isen midtfjords så jumpet han like godt over relinga og gikk de siste par kilometrene til Kapp.....  - det var raskere. Her er ferja på vei inn til brygga på Nes - og isen truer med å stanse trafikken. Årstall og fotograf er ukjent for redaktøren.

Hamar Kapp_Ferjen_Nes_vinter_is_s