Noen av våre lesere lurer kanskje på hvordan det går med veteranbåtene på Strandefjorden i Valdres. Redaktøren kan dessverre ikke gi noe godt svar selv om diverse undersøkelser er gjort. Mjøssamlingene var jo en smule involvert i å få "TYIN" tilbake til opprinnelig farvann - sånn omtrent da - det ble Strandefjorden. Dette var i 2011, og en ivrig gjeng frivillige var klare for å restaurere båten tilbake til fordums herlighet og drift i turistøyemed. Båten ble kjøpt og fraktet av eieren av en fritidspark ved fjorden. Han hadde tidligere kjøpt "VB73" med samme formål. Det kan se ut som om interessen hos eier er falt betraktelig, hvilket de frivillige bekrefter. Redaktøren har prøvd å komme i kontakt med eier, men uten resultat. "TYIN" er medlem i Norsk Forening for fartøyvern (på redaktørens anbefaling), og vi har sendt NFF en henvendelse for at de kanskje kan finne ut mer om hva som skal skje med denne båten fra 1906. "VB73" - ex "Gjøa" er en Stord-båt fra 1954 brukt til tømmerhåndtering i Mjøsa - nå: "Julia Maria".

Bildet under er tatt 12. oktober 2014. Da lå begge disse båtene i opplag ved fritidsparken/Strandefjorden. Hele området så litt uflidd ut, men med noe aktivitet.

Tyin og_Julia_s