Havna på Hamar har endret seg mye opp gjennom årene, og da dampskipene kom på Mjøsa fra 1840 var det så godt som ingen havnefasiliteter. Føringsbåtene la til ved stranda der det passet best, og muligvis var det noen flytebrygger. Men da D/S JERNBARDEN kom i drift ble behovet for landsetting av passasjerer og lossing/lasting av varer mye større. Rett ut for "Gammelhuset" var det et lite skjær, og det ble i 1841 Hamars første "kai". Dampbåtene kunne ikke legge til der, men passasjerene ble rodd ut og inn med båt (ferje) og ble det laget til en landgang fra skjæret og inn til land. Dybden ved skjæret var stor nok til at føringsbåtene kunne legge til. I1850 ble det bygget en mer anvendelig brygge på Høiensalodden - og utviklingen av havna var i gang. 

Skjæret utenfor Gammelhuset - og altså det første sted i Hamar dampskipene ble ekspedert - ligger nå gjemt under Jernbanebrygga. Da jernbanen nordover fra Hamar ble etablert 1894, endret hele havneområdet seg, og det blir spennende å se hvilke endringer som igjen kan komme når dobbeltsporet blir bygget....

Bildet under er fra midten av1840-åra (Chr. Tønsbergs forlag, litografi publisert 1848). Fra venstre: Tjuvholmen, Nes kirke, D/S JERNBARDEN, kalkbrenneriet på Storhamar, Gammelhuset - og helt til høyre Holset gård. Gammelhuset ble flyttet på et tidspunkt, det er uvisst om bildet viser plasseringen før eller etter flyttingen.

Hamar Gammelhuset ca 1840 s