Torsdag 22. juni 2017 ble en merkedag for Mjøsa og mjøsfartøyene. Minneslippen har i løpet av de 3 siste årene fått en oppgradering som skal vare i mange ti-år framover. Slippers og skinner og fundament er fornyet, og et helt nytt hydraulisk oppstøttingssystem er utviklet og montert. MJØSFÆRGEN 11065 ble slippsatt som første fartøy som skulle teste alle nye tiltak på slippen. Og slippen besto prøven med aller beste karakter. Det var mye strøm i Minnevika, men ved hjelp av BOLKEN, VB70 og en liten motorbåt ble ferja forhalt motstrøms over til slippen. De nye bevegelige støttene satte fartøyet perfekt på plass over slippvognene - og opphalinga gikk problemfritt. Mjøssamlingenes frivillige mannskaper hadde på forhånd klargjort vognene, og i dag bemannet de samme karene båtene og slippen. Alt foregikk så nært profesjonelt som mulig under ledelse av Aksel Aspeli og John Pedersen. Etter at vognene var sikret ble ferja steamet (v/Aksel), og er nå klar for inspeksjon av Sjøfartsdirektoratet og Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter. 

Det er GJERSING AS på Minnesund som har prosjektert og montert det nye oppstøttingssystemet - og Roger, Ronny og resten av gutta på verkstedet fortjener stor honnør for vel utført oppdrag. Mjøssamlingene har nå en moderne slipp - kanskje den best fungerende i Norge! - der sikkerheten til både mannskap og fartøy er ivaretatt på den beste måten som kan tenkes. 

Det nye oppstøttingssystemet er skreddersydd for Norges første fredete fartøy - D/S SKIBLADNER - men er samtidig konstruert slik at det fungerer for alle andre fartøyer med max bredde 8,7 meter.

Slipp ny 2 b

Slipp ny 1 a

Slipp ny 3 c