Redaktøren har kommet over to bilder fra Minnevika med fartøyer i vinteropplag - begge fra digitalmuseum.no. Dette bildet skal være tatt i 1964, og det mest spesielle er nok SVALEN II siden det finnes så få bilder av denne båten slik hun var som lastebåt. Vi antar at båten på dette tidspunkt er tatt ut av trafikk og avventer en uviss skjebne.... Båten hadde på dette tidspunkt seilt på Mjøsa i 41 år, og slik hun ser ut her var det vel ikke mange som trodde at hun stadig skulle gjøre nytte for seg ytterligere 54 år fram i tida!

Fra bakerst i bildet: Skibladner, tre mudderlektere, Willy (delvis skjult), Sævat, Winnie, Svalen II.

Svalen opplag Minnevika snø s