Det var ikke bare Minnevika som tjente som vinteropplag for fartøyer. Dette bildet skal være fra ca 1910 og Nordsveen har fått det fra Thor Bjerke/Maihaugen. Per Sætre har lokalisert det til Eidsvoll - litt sør for stasjonen, like ved tunneltoppen. Det er Eidsvold D/S sine fartøyer: Vi ser D/S THOR og begge INDUSTRI-ene, samt enda en dampbåt og flere lektere. Åpningen i Sundbrua var bred nok til at disse kunne manøvreres gjennom. Vi ser også det er bygget et par enkle landgangsbrygger samt ei kran.

Eidsvold ds båter 1910 ca s