Magnus Sefland har arbeidet med å spore opp bilder av MJØSFÆRGEN - spesielt fra den tiden hun gikk i ordinær trafikk på Randsfjorden - som RANDSFJORDFERGA. Det har vist seg å være en vanskelig jobb, men noen resultater har det blitt, om ikke helt blink. Hos Trond Skjøteskift på Brandbu fikk Magnus med seg 2 bilder. Det øverste viser fartøyet 27. juni 1992, året etter Gran kommune solgte båten til private. Navnet er nå RANDSFJORD og hun er på tur inn mot brygga i Røykenvika. Mannen på dekk er Morten Nygård. Bildet i midten er tatt 25. mai 2013, altså et halvt år før redningsaksjonen. Motivet er derfor kjent, men dette bildet er veldig bra og viser hvor høyt vannet sto på det tidspunktet. Foto begge bilder: Trond Skjøteskift. 

Magnus har også sjekket avisene, og fotograf Brynjar Eidstuen i Oppland Arbeiderblad har sendt oss det nederste bildet. Det er tatt i 1988 da båten var reserveferje.

Mjøsfærgen 27.juni 92 s

Mjøsfærgen Ulnestangen 25.mai 2013 s

Randsfjordferga 1988 OA s