Bilder

D/S "Skibladner" gikk 23.08.1938 på gunn ved Hamar i maksvær med 300 passasjerer om bord. På bildet ser det ut til at alle er evakuert i land.

Slippen i forgrunnen.

Skibladner 24.08.38_p_grunn_v_Hamar_s

Hamar Arbeiderblad hadde denne artikkelen 24.08.38 - lett ironisk siden det kun var kort tid siden båten virkelig berørte mjøsbunnen - forlist i Minnevika....

Skibladner p_grunn_24.08.38_sbe

Litt nede på denne sida ser vi en kantret ferje i isen ved Kapp. Siden Hamar-Kapp-Ferjen gikk i helårsdrift såfremt det var mulig, måtte hun ofte bakse med mjøsisen istrenge vintre - slik som de andre fartøyene på Mjøsa også var vant til. Min oldefar - som arbeidet på Nes/Helgøya, men bodde på Kapp - brukte dampbåtene nesten daglig, og når SKREIA lå og stampet i isen midtfjords så jumpet han like godt over relinga og gikk de siste par kilometrene til Kapp.....  - det var raskere. Her er ferja på vei inn til brygga på Nes - og isen truer med å stanse trafikken. Årstall og fotograf er ukjent for redaktøren.

Hamar Kapp_Ferjen_Nes_vinter_is_s

Kunstneren Johannes Flintoe var født i København 1787 (eller 1786) og studerte ved kunstakademiet i hjembyen. Flintoe reiste til Norge og Christiania i 1911 og ble her fram til 1851. Han var lærer ved tegneskolen i Christiania i mange år og gjorde flere reiser i Norge 1819-1825. Redaktøren ser det som sannsynlig at denne tegningen er fra samme periode. Flintoe har notert på tegningen:

"MJØSA ER STYG OG GIVER SIT FARVEL TIL DEN REISENDE. STORE MJØSEN PÅ HEDMARKEN."

Flintoe var "førromantiker" - med blikk for det realistiske, så derfor må vi anta at tegningen er basert på en faktisk hendelse. Om han selv var skibbrudden på Mjøsa for snart 200 år siden vet vi ikke, men tegningen viser en hendelse silk det kunne være den gang da....

Tegning Johannes_Flintoe_S

Vinteren 1968 sank Hamar-Kapp-Ferjen ved ferjeleiet på Kapp. Fartøyet ble - etter flere forsøk med div metoder - hevet og satt i stand. Bildet har vi fått via Asbjørn Nordheim på Kapp.

Hamar-Kapp-Ferjen 1968_s

Maleren Peder Balke (1804 - 1887) var født på Helgøya og bodde mye på Toten - ellers var han jo mye rundt omkring i verden..... Men MJØSA måtte han jo få med seg! 

På dette maleriet med motv fra Hamar har han fått med seg hele 3 båttyper: Råseiljakt med blafrende seil og svære årer, en stor robåt - og dampskipet "Jernbarden"!

Det er en stor Balke-utstilling i London i disse dager og den gamle mjøsmaleren er endelig blitt internasjonalt kjent og anerkjent. Veggmaleriene hans på Rognstad på Toten lå forresten ute på FINN noen timer forleden - pris: 50 mill.......  Men siden veggene er fredet så er det nok ikke bare bare å ta motorsaga fatt!

Jernbarden rseiler_Hamardomen_Peder_Balke_s