Bilder

Redaktøren har gravd litt dypt i skuffene for å finne et riktig gammelt bilde. Der lå dette - ikke så mye av båten synes - med dog. D/S "Dronningen" ligger til kai ved Lillehammer med dampen oppe. Forrest i bildet ligger en lekter, og bak den ses steamvnsjen. Dessverre er ingen  fotograf notert - MEN Nordsveen opplyser oss om at bildet er tatt i 1864.

Dronningen ved_Lillehammer_lekter_s

Denne uka har verftsarbeiderne fra Bredalsholmen jobbet med klinking av skrogplater på ferja. Dette håndverket er vernevedrig i seg selv, og vi kan jo være fornøyd med at også Mjøssamlingene bidrar til å holde liv i teknikken.

Foto: Frank Iversen - 33 år etter bildet i forrige artikkel....

Klinking c

Arbeidet med plateskift på "Mjøsfærgen" (1923) starter opp igjen 19. mai. Da skal nye plater kilnkes og dikkes på plass. I 1981 var det "Skibladner" som var oppe på Minneslippen for ganske omfattende plateskift, og Frank Iversen var på plass med fotoapparatet.

S1

Dette bildet er en oppfølger til forrige, der Kjell Johs kommenterer at slepebøylen på "Willy" er blitt skiftet ut. Og vinkelsliperen på dette bildet bekrefter jo det - men er dette samme anledning som Kjell J skriver om? Og hva var galt med den gamle bøylen?  (Litt "nerdete" dette, og kanskje i småtingsavdelingen - men dog...).

Willy ss

Meget opplysende kommentar fra Kjell Johs Torgunrud:

Dette var nok i 1973 da lekterne skulle brukes i anledning bygging av ny veibru ved Svanefoss. Vi ser at den gamle slepebøylen er fjernet for senere å sveise på en ny som var bedre egnet for slepetauet. Vi ser at det er brukt en avkappet lensestokk som slepebøyle under dette slepet. Ganske sikker på at styrmann var Ole Stranden. Han var en av de få som hadde kamera av båtkarene. Dekksgutt i bakgrunn var Håkon Bjerke. Begge to er fra Totenvika.


"Willy" på jobb med sleping av mudderlekter i Sundet/Eidsvoll. "Skibladner" skimtes til venstre i bildet. Redaktøren håper at noen kan gi flere opplysninger.... Skriv kommentar i gjesteboka.

Willy m_lekter_s