Foreningen

Årsmøtet 2019 ble holdt i Amundstua 7.mars. Bra frammøte og god stemning under ledelse av Sveinung Bjerkem.

Vi holdt en kort minnestund over Anne-Lise Svendsen som dessverre har gått bort. Hun var mangeårig styremedlem og nå til sist revisor. Anne-Lise var sterkt interessert i foreningen og la ned et betydelig arbeid gjennom veldig mange år og som vi setter stor pris på og takker henne for. 

Endringer i styret: Frank Iversen gikk ut etter solid og trofast tjeneste og ble erstattet av Jan Lien, også fra Minnesund. I valgkomiteen gikk Jørgen Bjorvand ut og inn kom da Frank Iversen.  Ny revisor: Sveinung Bjerkem. Hele styret ses under knappen "kontakt oss".

Under: Jan Lien - ny i styret

Lørdag 12. mai stilte 23 mann til innsats for Minne-anlegget. John var arbeidsbas og det ble gjort veldig mye på noen timer - også store jobber som maling av hele fløterbrakka utvendig og nye infostolper. Vi ryddet ut 6 tilhengerlass med søppel og brygga ble sikret med sandsekker - den kommer nok under vann innen flommen kuliminerer. Stor takk til alle som bidro! Dete er både veldig nyttig og veldig hyggelig!

DSCF0307 s

DSCF0301 s

DSCF0305 s

IMG 0892 s

IMG 0901 s

IMG 0895 s

Foreningen Mjøssamlingene holdt årsmøte i Amundstua på Minne torsdag 8. mars 2018. 22 medlemmer møtte fram, forhandlingene ble ledet av Sveinung Bjerkem og alt forgikk i siviliserte former. Nytt styremedlem er John Pedersen fra Hamar som allerede har hundrevis med timer på dugnadsarbeid i foreningen. Dessuten er han profesjonell sjømann med en lang fortid som kaptein i utenriksfart og derved styrkes den praktisk/faglige maritime kompetansen.

Styret konstituerte seg raskt, og ser nå slik ut: Per Inge Høiberg (leder), Åge Bjørnstad (nestleder og økonomiansvarlig), Kjersti Solberg (regnskapsmedhjelper), Aksel Aspeli, Frank Iversen, Frank Hagen, John Pedersen, Finn Bergstrøm (ODS). Ny valgkomite: Jørgen Bjorvand (leder), Rune Bråten, Per Sætre. Anne Lise Svendsen fortsetter som revisor - takk for det.

Og takk til valgkomiteen der Magnus Sefland har tatt en ekstra tørn, takk til Birgit, Arild og Frank I som sørget for det kulinariske og praktiske.

Arve Nordsveen gikk ut av styret etter hele 22 års tjeneste. Men han fortsetter ufortrødent sitt arbeid med historisk dokumentasjon slik at han stadig er til rådighet for styret og kan innkalles ved behov.

IMG 3040 s

Over: Etter 22 år i styret ble Arve hedret med et portrett - og styreleder måtte bruke klubba!

Under: Konsentrerte årsmøtedeltakere

IMG 0756 s

 

Januartreffet på Minne: Magnus Sefland viste lysbilder og fortalte drivende gode historier om masse forskjellige fartøyer! Vi kom ca halvveis i bunken, så her blir det anledning for flere til å få denne opplevelsen neste gang Magnus finner fram lysbildeapparatet! Foto: Arild Langaard

Kaffetreff jan 18

Etter at SKIBLADNER hadde vært opp for reparasjon noen uker, ble det våre egne fartøyer som fikk gleden av å slippsettes med ny prosedyre. Både WILLY og MJØSFÆRGEN ble tatt opp og det hele forløp greit og problemfritt. Begge båtene er under restaurering og vil stå på slipp gjennom vinteren.

ks

Over: Willy på vei opp - uslitelige Arild i lettbåten.

Under: Alle de 6 nye støttene kom til nytte!

ms