Onsdag 1. desember ble det holdt styremøte i foreningen Mjøssamlingene på Kapp Melkefabrikk. Til stede: Arne Julsrud Berg, Arve Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, Per Inge Høiberg. Foreningen har nå litt over 100 medlemmer. Økonomien er tilfredsstillende. Planlegging av arbeidsplan for 2011 er i gang, og styret ønsker innspill fra medlemmene. Den nye akjsonæravtalen mellom Vitensenteret på Gjøvik og Mjøsmuseet AS ble formelt behandlet. Rollefordelingen mellom Mjøsmuseet og foreningen Mjøssamlingene ble diskutert, og Frank Hagen la fram planer for å bygge opp igjen opplagshuset for MB FRAM i forlengelse av ekspedisjonshuset ved Thorstadbua. Andre saker: Varsel fra Jernbaneverket om massedeponi ved Minne stasjon, Åge er i gang med å revidere medlemsregisteret, og Per Inge la fram liste over uregistrerte gjenstander som bør tas hånd om. Neste styremøte blir i februar. Årsmøtet er 7. mars.