Mandag 7. mai og kulturhistorisk befaring på Helgøya med representanter fra Ringsaker kommune. Nesten 20 personer møtte fram,

 både fra nærområdet og fra Hamar og Toten. Kommunens folk fikk forhåpentligvis et motiverende inntrykk av tilstanden

bl.a. på Sundbrygga som Mjøssamlingene føler et stort ansvar for. Sida mot brua har det ikke bra og det bør settes i verk

restaureringstiltak snarest for å bevare dette flotte anlegget som er Mjøsas lengste "skrå-brygge". Kommunen kunne ikke love

annet enn at de ville ta i mot en søknad, men de må forberede seg på at kommunen som brygge-eier får et stort press på seg

for å ta i et tak her! Wilhelm Olssøn stilte med flott veteranbuss og omvisningstur, og redaktøren fikk en grundig omvisning av

Arne Knutsen  i Sund sag og mølle - som også er et flott anlegg ved Sundbrygga som frivillige har lagt ned mye arbeid i.

I tillegg fikk redaktøren og et par andre totninger seg en aldeles nydelig overfart fra Kapp i finværet - årets første båttur!

(Foto: Erlend Fredholm)

IMG 5667