Under fartøyvernforeningens møte i Bodø oktober 2012 var det lagt inn båttur for delegatene, men denne ble dessverre avlyst. Heldigvis har Mjøssamlingene gode bekjentskaper, og derfor ble det besøk om bord i både M/K FAXSEN, M/S GAMLE SALTEN og den splitter nye M/F LANDEGODE, både på dekk, i maskin og i styrehus.

FAXSEN er en nydelig kutter fra 1916, motor: 50 Hk 1 cyl Wichmann med saliggjørende lyd!  Redaktøren fikk jobb som baugmatros .....

Foto øverste bilde: Høiberg, under: Salta kystlag

Faxsen s

Faxsen b_s

 

Gamle Salten - årgang 1953. 1170 Hk 6 cyl Atlas. Meget vakket skip både utvendig og innvendig

Foto øverst: båtens hjemmesider, under: Høiberg  

Gamle salten_s

Gamle Salten_maskin_s

 

M/F LANDEGODE er så ny at hun ikke er satt fart enda. Gassdrevet, 93 m lang, skal betjene overfarten  Bodø - Moskenes. Hun er den første av i alt 4 identiske ferjer som Torghatten har kontrahert. Ikke mye kjettingtrekk på styringa her..... 

Foto: Høiberg

Landegode 1_s

Landegode 2_s