SISTE:

STYRET er konstituert - uten endringer fra forrige periode. Se rollefordeling under "kontakt oss" i menyen til venstre.

 

Da er årsmøtet vel i havn under kompetent ledelse av Sveinung Bjerkem. 20 stemmebrettigede medlemmer (av 120) møtte fram og sakene ble behandlet under saklig debatt og med enstemmige vedtak. Endringer i vedtektene var den viktigste saken og de nye vedtektene vil snart bli lagt ut på hjemmesidene. Styremedlemmer på valg fikk fornyet tillit, kontingent blir uendret, valgkomiteen og revisor ble gjenvalgt, regnskap,  budsjett og handlingsplan vedtatt. Hele årsmøtereferatet blir lagt ut når referenten har fått renskrevet dokumentet.

Bildet viser et utsnitt av årsmøteforsamlingen.

rsm 007_s