Oppussingen av hovedrommet (kontoret) i fløterbrakka ble påbegynt under mai-dugnaden. Nå har 2 av våre ivrige frivillige medarbeidere malt ferdig både vegger og tak! Stor takk til Frank Iversen og Arild Langaard som har brukt mange dager på dette arbeidet! Rommet brukes til publikumsmottak, og i år vil dette skje i mye trivligere omgivelser. Flott arbeid!

Mjøsmuseets Frede Pettersen begynt arbeid med innerveggen i Amundstua og kitting/maling av vinduer i flere bygninger.

Mjøsmuseet har ansatt omvisere/altmuligmenn for sommeren.

Styret har sendt svar på høring vedr Mjøsmuseets strategiplan 2013-2016.

Styreleder har kommet litt videre i arbeidet med seilingslys under bruer.

Under: Nymalte vegger og himling i fløterbrakka, nå skal det henges opp bilder mm.

F3 _s