Arnhild Sandbakken fra Helgøya/Løten. Arnhild har vært medlem i mange år, hun var med på restaureringa av M/F Helgøya og har 
fartstid på D/S Skibladner. Vi ønsker Arnhild velkommen i styret for Mjøssamlingene.

Foto: Åge Bjørnstad Litt uskarpt i forgrunnen: Arne Knutsen, mangeårig tidligere styremedlem og far til Arnhild.