Les om årsmøtet på denne LINKEN

 

Fartøyvernforeningen holder årsmøte i Sandefjord 11. - 13. oktober og våre utsendinger er:

Magnus Sefland - delegat for "Willy"

Per Inge Høiberg - delegat for "Helgøya"

Frank Iversen - observatør for "Willy"

 

I tillegg er vårt styremedlem Finn Bergstrøm delegat for "Skibladner"

Per Inge Høiberg er dessuten styrets forslag på årsmøteleder.

Alle våre utsendinger betaler selv utgiftene til reise og opphold.