Til stede: Arne J. Berg, Arve Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, Kåre Torgunrud, Per Inge Høiberg.
Viktigste saker: Gjennomgang av sesongen og datoer for neste år (se ovenfor).