25 medlemmer møtte fram, og årsmøtet ble avviklet i ordnede former under stødig ledelse av Sveinung Bjerkem. Styremedlemmer på valg ble gjenvalgt, og styret fortsetter med samme roller som før. Ny revisor: Anne-Lise Svendsen, Raufoss. Ny i valgkomiteen: Magnus Sefland, Gjøvik.  Etter selve årsmøtet var det enkel servering og en masse god snakk og diskusjon! 

rsm a_s

Under: "Mjøsfærgen" 1923 ble naturlig nok et viktig tema i diskusjonene. Styreleder (tv) og Jørgen Bjorvand inspiserer gamle bilder.

rsm b_s