ÅRSMØTET 2015 ble holdt i ordnede former med 20 medlemmer til stede.

Æresmedlem Kåre Torgunrud døde 1. mars. Han ble hedret med 1 minutts stillhet.

Styremedlemmer på valg ble gjenvalgt.

Hele referatet kommer senere.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FORENINGEN MJØSSAMLINGENE holder ÅRSMØTE

TORSDAG den 5.mars kl 1900 i Amundstua på Minne.

Innkalling sendes ut om få dager.

Påmelding til styreleder på mail til  

sekretær: franeive@online.no (tlf 908 69 498)

styreleder: p-iho@online.no (tlf 95 12 50 70)

 

Saker som ønskes behandlet sendes styreleder (se adr ovenfor) senest 10 dager før årsmøtet (jfr vedtektene).

Valgkomiteen: Sveinung  Bjerkem (957 66 344), Ståle Elverhøi (928 54 257) og Magnus Sefland (911 63 982)

 

Etter årsmøtet blir det orientering og diskusjon om andre aktuelle saker - OG enkel servering!

MØT FRAM - DET ER VIKTIG FOR AT MJØSSAMLINGENE SKAL FORTSETTE VIDERE PÅ RETT KURS!