Det var en liten - men effektiv - gjeng som jobbet i dag! Førstemann var på plass kl 09 og sistemann dro kl 21. Magne, Jan G, John, Arild og redaktøren. Vi fikk på plass dørene til motorhuset. Masta på "Mjøsfærgen" kom opp og dekkshusene ble malt - et vindu satt inn i styrehuset, men med store utfordringer. Ole Arnt hadde skaffet stillas. Topplanternene er ødelagt og må restaureres - Jan Lien tar den jobben. Ellers var det stor annen aktivitet: Jan Liens "Vekteren" og Sveinungs Bjerkems Grand Banks ble sjøsatt. Den siste fikk problemer med en bunnventil og måtte tas opp på slippen for rep. Richard var også innom, han hadde mye ugjort på "Per Gynt" og overnattet om bord.

Motorhus 04.07.15 s

Over: Jan G, Richard og Magne i motorhuset

Mast John a

Over: John på styrehustaket

Under: Nymalt dekkshus og mast.

Mast a