Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årsmøte 2015 på Gjøvik 2. - 4. oktober. Nesten 100 fartøyvernere fra hele landet var samlet, og fra Mjøssamlingene deltok Arve Nordsveen, Frank Iversen, Magnus Sefland og Per Inge Høiberg. I tillegg til selve årsmøtet var det debatter og foredrag om relevante temaer. Redaktøren bidro med et kåseri over temaet "Innlandsbåter - en skjult kulturarv" der den historiske mjøsflåten ble presentert med utvalgte fartøyer og historier. Tron Wigeland Nilsen ble gjenvalgt som styreleder og 13 nye fartøyer ble tatt opp som medlemmer - deriblant lastebåten BRANDBU på Randsfjorden. Det var også befaring om bord på SKIBLADNER, og Mjøssamlingene sørget for at det lå flere veteranfartøyer i havna på Gjøvik som kunne besøkes: WINNIE (på slipp), START, SÆVAT og SVALEN II - i tillegg til MJØSCRUISE. 

Nc s

OVER: START gikk allerede torsdag fra Kapp til Gjøvik med Aksel og Per Inge som mannskap. Bra vær fra Kapp, men den gamle sliteren fikk vasket seg etter hvert i 9 m/s og sjøsprøyt!

Nb s

SVALEN II gikk fra Kapp 0645 søndag morgen (bildet over) i maksvær med Magnus (loggfører og matros), Jan (maskinist), Aksel (styrmann) og Per Inge (skipper). Etter at alle gjestene hadde forlatt havna, hadde vi et lite skipsråd på akterdekket: Magnus Sefland, Georg Jensen, Rune Bråthen, Aksel Aspeli.

Na s