Foreningen

Det var en liten - men effektiv - gjeng som jobbet i dag! Førstemann var på plass kl 09 og sistemann dro kl 21. Magne, Jan G, John, Arild og redaktøren. Vi fikk på plass dørene til motorhuset. Masta på "Mjøsfærgen" kom opp og dekkshusene ble malt - et vindu satt inn i styrehuset, men med store utfordringer. Ole Arnt hadde skaffet stillas. Topplanternene er ødelagt og må restaureres - Jan Lien tar den jobben. Ellers var det stor annen aktivitet: Jan Liens "Vekteren" og Sveinungs Bjerkems Grand Banks ble sjøsatt. Den siste fikk problemer med en bunnventil og måtte tas opp på slippen for rep. Richard var også innom, han hadde mye ugjort på "Per Gynt" og overnattet om bord.

Motorhus 04.07.15 s

Over: Jan G, Richard og Magne i motorhuset

Mast John a

Over: John på styrehustaket

Under: Nymalt dekkshus og mast.

Mast a

Lørdag den 4. juli tar vi dugnad - bla.a. på "MJØSFÆRGEN". Maling er bestilt, signalmasta skal på plass og vi begynner så smått innvendig. Noen starter kl 10, kom når det passer. Lapskaus og mye kaffe......

Mjøssamlingene inviterer alle medlemmer og sympatisører til den tradisjonelle

VÅRDUGNADEN på MINNE

LØRDAG 25. APRIL fra kl 10.00 - og utover dagen.....

- en sterk kombinasjon av hygge og nytte! Kaffen er varm hele dagen, og det blir skipperlapskaus og kakuskiver til dugurd!

Ta med en kompis og bruk et par timer på Minne denne dagen i trivelig samvær og med mye god prat om båt og mjøshistorie.

Vi kan by på et mangfold av arbeidsoppgaver - både ute og inne! Vi har flere båter som trenger stell og vårpuss, det skal males på bygninger, rydding både i Amundstua og ute på anlegget. Det skal jobbes på motorhuset og vi trenger snekkere til div oppgaver. 

På grunn av påsken - OG at hjemmesidene har vært nede for vedlikehold - blir det kaffetreff i fløterbrakka på Minne torsdag 9. april. Velkommen!

Vi kan også melde at Gundersen-snekka fra 1902 er under oppussing - Magne og Jens jobber med den. Og Arild maler "Terna".