Det har vært skriverier i Gjøviks Blad de siste ukene. Folk lurer jo på om det virkelig blir flytende restaurant på Gjøvik i juni i år. Men ferje-eier Kollevåg har reagert voldsomt på omtalen. Han uttrykker i kraftige ordelag at ferja er hans private eiendom og at ingen får lov til å skrive om den før han gir tillatelse. Han sier også at han nå har mest lyst til å taue ferja tilbake til Mengshoel - over isen om nødvendig! Det skal være en avtale med restauratør, og denne har visstnok allerede investert 200.000,- i fartøyet. Bildet under er tatt i 2008 ved Mengshoel (foto: Høiberg).