Vi kan nå begynne å telle uker til Mjøssamlingenes 2 taubåter igjen kan få vann under kjølen, men foreløpig ser det ut til at de nyter tilværelsen på slippen.

(Foto: Åge Bjørnstad)

Start Willy_p_slipp_vinter_2012