Det ble mye styr rundt slippsetting av D/S SKIBLADNER høsten 2009. Siden båten skulle opp for godkjenning også i 2010, hadde ODS sendt søknad om dispensasjon. Sjøfartsdirektoratet avslo, men ODS anket saken. Svaret på anken har trukket litt ut, men 30.oktober kom det beskjed om at man trengte ytterligere 2 måneder for å behandle anken. ODS bestemte derfor å ta damperen opp straks, vannstanden begynner nemlig å bli kritisk. Det ble satt rekord den 1/10 2009: SKIBLADNER gikk fra Gjøvik kl 0600, slippsetting startet kl 0930, båten oppe kl 1330, ferdig kontrollert kl 14.30 og ute i Minnevika igjen kl 16.30, og så tilbake på Gjøvik samme kveld! Det er første gang i historia at båten tas opp og settes ut igjen på en og samme dag. Men det var mange gode krefter i gang…..  
Mannskapet på båten, forsvaret fra Rena, R/S RAUNA, slippmannnskap, dykkere fra Moss, samt frivillig mannskap (redaktøren hadde en fin dag på Minne…..!)

 

Kl 10.00: Forsvaret skyver slippvogna ut mens RAUNA manøvrerer damperen

 

Kl 11.00: Båten snart på rett plass over slippvogna

 

Kl 11.30: Dykkerne setter kiler på plass og vi hjelper til fra lettbåten

 

Kl 12.30: Akterenden oppe - nå går det glatt

 

Kl 13.30: Hele båten er over vannflata, baugen stikker ut, men OK for inspektøren.

 

Kl 14.00: Maskinistene sjekker sjøvannsinntaket, alt ok!

 

Kl 15.40: Så går det ut igjen. Beltevogna må hjelpe til med å skyve.

 

Kl 16.30: Skibladner ute igjen! Ingen inspeksjon 2010, det blir om 2 eller 3 år.