For den som har mulighet for en båttur litt nedover i Vorma: Vraket av D/S "Dølen" er nå synlig på laveste regulerte vannstand. Skorsteinen er dessverre falt av, men litt av den underste delen stikker så vidt opp av vannet. (Foto: Arild Langaard)

Dlen 2013_s