Mjøssamlingene deltok i en befaring på M/S "BRANDBU"  15. mai sammen med folk fra Riksantikvaren, Norsk Veteranskibsklubb og Randsfjordmuseene. ROAR SUNDT (som eier skuta og som ene mann har restaurert båten fra vrak) viste velvillig rundt og kunne fortelle masse interessant om båten. Mjøssamlingene kan kanskje bidra med erfaring fra frivillig fartøyvern i innlandet til at "Brandbu" fortsatt blir tatt vare på som et flytende og levende kulturminne på Randsfjorden - vår gode nabo!  (Foto: Per Inge Høiberg)

Under: Roar på fordekk - en beskjeden fartøyverner med en helt utrolig innsats!

Brandbu Roar_Sundt

 

Ankerspill

Brandbu ankerspill

 

"Avance" - den eneste av dette slaget som står i nosrk båt!

Brandbu Avance_a

Brandbu Avance_b

Brandbu Avance_c

Brandbu Avance_d

Over: Smøreapparatet (Bauer) er ikke det originale, men skaffet fra en stasjonærmotor av samme type

Under: Vanntank til kjøling av toppen. Vann til innsprøytinga kommer fra sjøvannsinntaket.  Motoren startes med håndkraft på svinghjulet...!

Har ikke vært startet på 7 år, men Roar har sørget for at alt skal fungere og "går rundt". 

Brandbu Avance_eBrandbu bomvinsj

Brandbu bomvinsj_c

 

Under: Lasterommet

Brandbu lasteerom

Under: Ruffen med original garnering og køye fra 1907!

Brandbu ruff

S

Brandbu skylight

Over: Skylight over maskin, Roar har måttet skifte glass år om annet, men vandalismen har økt betraktelig de siste årene.

Under: Styrehus, den originale rattsokkelen står bak den nåværende, den røde snora til venstre fungerer som maskintelegraf....

Brandbu styrehus