Merkemannskapene har vært ute igjen - denne gangen for å flytte merker tilbake på rett plass. Aksel har sterk mistanke om at fritidsbåter har vært fortøyd til merkebøyene og forårsaket at disse har dregget et par hundre meter. Det er lovforbud mot å bruke sjømerker som fortøyningspunkt!

....................................................................................................................................................................................................

Aksel Aspeli - mannskap både på "Skibladner" og våre båter - har tatt et stort og viktig ansvar mht merking av seilingsleden i Vorma. Sammen med Arild Langaard har han gjort en meget stor og viktig jobb! Alle bøyer i elva og merkene på land er nå på plass og det har blitt mange og lange dager med denne jobben. I dag - 29. juli - gikk Mjøssamlingenes "VB70" fra Minne med masse utstyr om bord og arbeidet gikk sin gang. Men litt nord for fløterhytta fikk "VB70" problemer med kraftoverføringen på propellakslingen og ble liggende på dreggen. Mannskapet tilkalte Frank Iversen som rykket ut med egen båt. Iversen tok varpebåten på slep og manøvrerte varperen på rette plasser for resten av oppdraget. Tok til slutt "VB70" trygt tiilbake til Minne der den vil bli reparert. Arbeidet fullført! Aksel melder at det nå er nesten ingen strøm i elva, og det gjorde jobben mye lettere enn sist de var ute. (Foto: Aksel Aspeli)

 

"VB70" ut på oppdrag med masse utstyr om bord.

Vo 1_s

 

Merkebøye er satt ut!

vo 2_s

 

"VB70" uten framdrift, men Frank Iversen assisterer....

Vo 3_s