Mjøssamlingene hadde i dag et godt møte med folk fra Riksantikvaren om "Mjøsfærgen", slippen og Amundstua.

Vi kikket litt undrende ut av vinduene i brakka da vi observerte en større rigg som ble slept inn i vika og ble

ankret opp helt innerst. Redaktøren tok robåten og besøkte karene om bord. De kunne fortelle at de skal

bruke de neste ukene og månedene  på bore seg ned i bunnen i store deler av vika og Vorma for å kartlegge

grunnforholdene som forberedelser til den nye jernbanebrua. Redaktøren spurte da om de hadde en plan som

tok hensyn til alle skips- og båtvrakene som er fredet - men det hadde de ikke hørt noe om. De forstod alvoret

ved at de kunne risikere å ødelegge fredete kulturminner - og lurte på om de kunne låne et kart.....(!).

Mjøssamlingene kontaktet umiddelbart Norsk Maritimt Museum (som har ansvar for kulturminner under vann).

De var ikke orientert om aktiviteten, men lovet å ta tak i saken. Det vil være intet mindre enn en

katastrofe hvis riggens 15-tonns borehode droppes i nærheten av fx WEGA eller DØLEN - da kan mye gå tapt!

Det er Norconsult som utfører grunnundersøkelsene på oppdrag av Jernbaneverket.

Bildet: Riggen er ved å bli ankret opp. 2 arbeidsbåter deltar også. En arbeidslekter ligger nord for bruene.

Hvis de finner drivverdige forekomster av olje eller gass vil Mjøssamlingene kreve en solid del av

inntektene - og julebordet er fullfinansiert! (Foto: Per Inge)

Boreplattform