Jernbaneverket presenterer trasèvalg for ny bru over Minnevika. Se artikler:

EUB Bla fram til bilde 3.

RB

Redaktøren kjenner ikke til hvordan seilingsleden er ivaretatt eller om brua får konsekvenser for D/S Skibladner og andre større fartøy

som skal passere eller gå inn til Mjøssamlingene og slippen. Brupillarer kan også endre og vanskeliggjøre strømforhold og bidra

til at dybder endres og mudring kan bli nødvendig. Og hvordan blir forholdene for båttrafikken i anleggsperioden?