Mjøsa rundt

I våre farvann er Vorma kanskje det mest krevende å navigere i - spesielt med større fartøyer og på lav vannstand. Merking av seilingsleden er derfor viktig, og en dugnadsgjeng under ledelse av Aksel Aspeli er i disse dager i gang med å rehabilitere overrettmerkinga. Et par bøyer er allerede justert, men alle skal kontrolleres og justeres for avdrift og evt endring av leia/djupåra. 

Bildet: Arild Langaard og Per Sætre (Foto: Aksel Aspeli)

Overrett2 

BOLKEN har ligget på Minne siden i høst - uten framdrift. Men nå har Magne - etter mye jobb - fått orden på sakene. Nyoverhalt motor ble i dag lastet om bord! Som bildet viser kan det ha vært i siste liten før isen legger seg også ved brygga på Minne. I dag la isen seg mellom Nes og Hamar, og mellom Kapp og Nes begynte det også å krave. Foto: Arild Langaard

Bolken feb 2017 b s

 

Motor med historisk sus.... D/S TYRVI ble bygget 1868 (etter samme tegninger som LETTVINDT på Mjøsa) og gikk på Tyriforden ut århundredet. 1899 eller 1900 ble hun solgt til Randsfjorden, bygget noe om og fikk navnet TRYGVE. Her ble båten brukt bl a til tømmertrekking, og etter hvert kom det ny framdrift - en svensk ALBIN diesel - helt maken til motoren i vår egen WILLY.

For 5 år siden ble TRYGVE kjøpt tilbake til Tyrifjorden den båten skal retaureres tilbake til dampbåt, og Mjøssamlingene fikk en avtale om å overta Albin-motoren. En dugnadsgjeng med Fjeldberg og Granholt i spissen dro til Hønefoss, skar hull i casingen, heiste ut motor med girkasse og fraktet alt til Minne.

I 2016 kom motoren til Kapp. De siste mange månedene har Jan Granholt og Asbjørn Nordheim brukt mye tid, erfaring og kunnskap på å restaurere motor og girkasse - og nå er den fiks ferdig! Motoren har en periode ligget delvis under vann. Den har nå nye stempler og foringer og mange andre nye slitedeler. Det var i 12.time vi fikk tak i deler i Sverige, lagrene der er så godt som tomme etter at det svenske forsvaret kondemnerte sine Albinmotorer og delelagre. Inntil videre blir motoren satt på lager, men mekanikerne på Kapp har sagt seg villige til å bytte motor i WILLY - den som står om bord nå krangler en smule.

Her en av testkjøringene i benk.

Albin Kapp Jan Granholt s

Tyrvi s

 

Nå i vintersesongen må vi tillate oss å mimre litt om sommeren som var. Her er et bilde fra Kapp da SKIBLADNER var i fjernsynsfokus og vi andre også fikk vise oss litt fram. Bakken på SVALEN II: Båtmenn i diskusjon. Fra venstre: Overstyrmann Hans (SKIBLADNER), dekksmann Petter (SVALEN II), lastebåtskipper Per Inge (SVALEN II) og (med ryggen til) Magnus (journalfører SVALEN II). 

Hans styrmann på Svalen s

Karl Einar Wikøren på Kapp er en av de aller mest ivrige og entusiastiske mjøsfarere. I rundt regnet 60 år har han seilt Mjøsa tynn med diverse båter, og redaktøren garanterer at Kalle har rekord i antall overnattinger i båt på innsjøen vår! Han har vært involvert i mange prosjekter og var også med på restaureringen av START da den ble museumsfartøy for 25 år siden. Kalle har vært en så ivrig båtmann at han også har seilt båtene sine i salt sjø og på Sveriges kanaler. Gamle fartøyer er en lidenskap han deler med oss andre i Mjøssamlingene, og derfor bringer vi her noen bilder han har tatt i sommer. 

Kalle 1 s

Over: Ostindiafareren GÖTHEBORG - en kopi av skipet ved samme navn som forliste ved Göteborg i 1745. Det tok 12 år å bygge replikaen, og seilskuta har gjennomført en tur til Kina! Kalle tok dette bildet i Karlstad i sommer.

De tre båtene under har han fotografert i Oslo.

Kalle 2 s

Kalle 3 s

Kalle 4 s

Kalle kjenner selvfølgelig også SVALEN II svært godt - dette bildet tok han i Nessundet i sommer.

Kalle 5 s