Mjøsa rundt

4. januar 2015. Nå har selv den ivrigste fiskeren i Nessundet lagt opp for vinteren - så ham i kikkerten lille julaften.

Men Mjøsa kan stadig oppleves , også uten båt. Redaktøren tok turen til Ringstrand og spaserte noen kilometer fra

Stein gård og sørover. Da passeres gamle Ringstrand dampskipsbrygge - like nedenfor Ringsaker kirke

(med båtmalerier som fresker på veggene). Bryggemurene kan stadig ses, men er fylt opp og bygget om til ei lita

småbåthavn. Men inne på land fant vi en en aldri så liten og flott utstilling! En robåt bygget av Alf Kindlien,

pent satt opp under et vernebygg og med informasjonsskilt. Jeg regner med at det er fiskerforeningen som har

gjort denne fine jobben, for noen meter nordover har de sine trebåter liggende på stranda, nå pakket ned med

behørige trelemmer. OG - en liten kuriositet: De har alle som èn et lite påbygg på lemmene akter,

et bitte lite "hundehus" over påhengsmotorene. Praktisk!

Kindlien 1s

Over: Kindlien-båten pent restaurert og under vernebygg.

Redaktøren har selv restaurert en Kindlien med tverr hekk i bruk som lettbåt for "SVALEN II".

Aldeles nydelig å ro med sitt slanke skrog, men kan virke litt ustabil sideveis.

Under: Informasjonsplakatene

Kindlien 2s

Kindlien 3s

Under: Fiskerforeningen har et par små hytter på stranda. Veggene er utvendig dekorert med de største

mjøsørretene som er tatt - veldig flott!

(Havfruen i midten er ikke tatt på devonsluk, men satt inn for å vise størrelsesforholdet....)

Ringstrand bua_s

Under: Vakkert ved Mjøsa også i januar......

Ringstrand 2s

3. juledag hadde isen såvidt begynt å lage ei skorpe ved brygga på Minne - nok til at 2 lettbåter og VB70 satt fast.

Det var derfor på tide å flytte START og WILLY slik at de ikke fryser fast på synkende vannstand -

Mjøsa skal stadig ned over et par meter. Arild, Magne og redaktøren måtte derfor på med de varmeste klærne

og ut på vika i frostrøyk og iskald sno fra nord. De to taubåtene ble langt longside ferja, men med egne

trosser i bøya og til landfestet. Det står litt vann i ferja, og det vil vi ta ut ved neste anledning. 

Foto: Åge

Minne 27.12.2014.b

To av våre mest trofaste leverandører av kvalitetsbilder har foreviget Minneanlegget på samme tidspunkt - men fra

forskjellig vinkel. Det øverste bildet er tatt av Åge Bjørnstad med kameralinsa pekende østover,

mens Aksel Aspeli passerte med ettermiddagstrainet og tok bildet fra jernbanebrua

(etter 2 ukers kadett-tjeneste på Color Magic). 

Vi takker hjerteligst for bidragene til nåtidig dokumentasjon og samtidig nytelse!

Minne ge_23.12.14_s

Minne Aksel_23.12.14_s

Mjøssamlingene hadde i dag et godt møte med folk fra Riksantikvaren om "Mjøsfærgen", slippen og Amundstua.

Vi kikket litt undrende ut av vinduene i brakka da vi observerte en større rigg som ble slept inn i vika og ble

ankret opp helt innerst. Redaktøren tok robåten og besøkte karene om bord. De kunne fortelle at de skal

bruke de neste ukene og månedene  på bore seg ned i bunnen i store deler av vika og Vorma for å kartlegge

grunnforholdene som forberedelser til den nye jernbanebrua. Redaktøren spurte da om de hadde en plan som

tok hensyn til alle skips- og båtvrakene som er fredet - men det hadde de ikke hørt noe om. De forstod alvoret

ved at de kunne risikere å ødelegge fredete kulturminner - og lurte på om de kunne låne et kart.....(!).

Mjøssamlingene kontaktet umiddelbart Norsk Maritimt Museum (som har ansvar for kulturminner under vann).

De var ikke orientert om aktiviteten, men lovet å ta tak i saken. Det vil være intet mindre enn en

katastrofe hvis riggens 15-tonns borehode droppes i nærheten av fx WEGA eller DØLEN - da kan mye gå tapt!

Det er Norconsult som utfører grunnundersøkelsene på oppdrag av Jernbaneverket.

Bildet: Riggen er ved å bli ankret opp. 2 arbeidsbåter deltar også. En arbeidslekter ligger nord for bruene.

Hvis de finner drivverdige forekomster av olje eller gass vil Mjøssamlingene kreve en solid del av

inntektene - og julebordet er fullfinansiert! (Foto: Per Inge)

Boreplattform

"WILLY" har vært alt for lite i aktivitet denne sesongen, men i dag fikk båten endelig luftet seg med tur nord for Stigersand. 

Og rekrutteringen til mjøs-skippere ser ut til å være godt i rute! Åse Karen til rors på "Willy" i dag (underst).

Willy s

se s