Mjøsa rundt

Dette bildet er et negativ og derfor litt uggent å se på. Men den skarpsynte båtkjenner vil sikkert kunne identifisere alle fartøyene....?

Juleq js

Hva er dette - hva skjer? Og når?

Juleq i

Den 6. januar 2010 var det mer snø enn det er nå. Og under snøen her befinner det seg et fartøy. Hvilket?

Juleq h

"Svalen II" må jo med i spørsmålsrunden. Og her ligger hun for anker - men hvor er dette? Kan legge til at i gamle dager var det ei lang brygge her.....

Juleq a

Siden oppgave 3 med å finne feil ble litt mislykket, prøver jeg en gang til! 7 feil på det øverste i forhold til det nederste! Bildet er fra 2009.

MEN vi mangler stadig alle feilene i oppgave 3!!!

Juleq g_s

Juleq g_org