Mjøsa rundt

Her er et par motorbilder fra "Brandbu" som ikke kom med i forrige artikkel.

Båten hadde opprinnelig (1907) dampmaskin 12 Hk, Avance-motoren kom i 1920 og er den eneste Avance i noen norsk båt i dag.

Brandbu a

 

Brandbu c

Mjøssamlingene deltok i en befaring på M/S "BRANDBU"  15. mai sammen med folk fra Riksantikvaren, Norsk Veteranskibsklubb og Randsfjordmuseene. ROAR SUNDT (som eier skuta og som ene mann har restaurert båten fra vrak) viste velvillig rundt og kunne fortelle masse interessant om båten. Mjøssamlingene kan kanskje bidra med erfaring fra frivillig fartøyvern i innlandet til at "Brandbu" fortsatt blir tatt vare på som et flytende og levende kulturminne på Randsfjorden - vår gode nabo!  (Foto: Per Inge Høiberg)

Under: Roar på fordekk - en beskjeden fartøyverner med en helt utrolig innsats!

Brandbu Roar_Sundt

 

Ankerspill

Brandbu ankerspill

 

"Avance" - den eneste av dette slaget som står i nosrk båt!

Brandbu Avance_a

Brandbu Avance_b

Brandbu Avance_c

Brandbu Avance_d

Over: Smøreapparatet (Bauer) er ikke det originale, men skaffet fra en stasjonærmotor av samme type

Under: Vanntank til kjøling av toppen. Vann til innsprøytinga kommer fra sjøvannsinntaket.  Motoren startes med håndkraft på svinghjulet...!

Har ikke vært startet på 7 år, men Roar har sørget for at alt skal fungere og "går rundt". 

Brandbu Avance_eBrandbu bomvinsj

Brandbu bomvinsj_c

 

Under: Lasterommet

Brandbu lasteerom

Under: Ruffen med original garnering og køye fra 1907!

Brandbu ruff

S

Brandbu skylight

Over: Skylight over maskin, Roar har måttet skifte glass år om annet, men vandalismen har økt betraktelig de siste årene.

Under: Styrehus, den originale rattsokkelen står bak den nåværende, den røde snora til venstre fungerer som maskintelegraf....

Brandbu styrehus

 

 

D/S "Skibladner" ligger i det trange glassburet sitt på Gjøvik og venter på ny sesong. Matros og mjøsentusiast AKSEL ASPELI  jobber iherdig på båten med vedlikehold og maling og kan fortelle at klargjøringen av damperen er i rute.  Vannstanden er - som vanlig - en stor bekymring. Prøvetur er planlagt 25. mai og damperen har sin første chartertur 27. mai fra Kapp. De siste dagene har vannstanden stått stille på 224 (lokal høyde) og det skal renne mye vann inn i Mjøsa før kaiene har nok dybde. Aksel var alene på jobb om bord i dag, men det er mye som skal ordnes og han får nok hjelp etter hvert.

Dessuten: Aksel fyller 20 år på lørdag! - og Mjøssamlingene gratulerer en ung og ivrig båtmann med dagen! Slike flotte ungdommer vil vi ha flere av på Mjøsa!

Skibl Aksel

I Røykenvika ved Randsfjorden ligger det nå 2 fartøyvernprosjekter med bare 50 meters mellomrom.

"Brandbu" (1907) - sannsynligvis Norges eldste bevarte lastebåt i ferskvann.

"Randsfjord" ex "Randsfjordferga" ex "Mjøsfærgen" (1923) - Norges første fartøy kontrahert som bilferge.

Båtene har vært inaktive i mange år, men forfallet er tilsynelatende ikke dramatisk, knuste vinduer og litt småtrist utseende til tross. Riksantikvaren har begge to i kikkerten. Mjøssamlingene har vært i kontakt med eierne og vi har en stående invitasjon til å komme om bord på befaring, det blir til sommeren. (Foto: Per Inge Høiberg)

Brandbu og_Randsfjord_ex_Mjsfrgen_1

Brandbu s

Brandbu rorhus

Randsfjord s

For den som har mulighet for en båttur litt nedover i Vorma: Vraket av D/S "Dølen" er nå synlig på laveste regulerte vannstand. Skorsteinen er dessverre falt av, men litt av den underste delen stikker så vidt opp av vannet. (Foto: Arild Langaard)

Dlen 2013_s