Nyheter

Minne mandag 12.juni kl 1200. I følge NVE kl 2000 i kveld vil vannet om få dager tangere 7-meters merket, og da vil det nok stå over gulvet i Sævatbua og pakkhuset. Men bildet viser også hyggeligere saker: Legg merke til at WILLY (på slippen) er i ferd med å gjenoppstå i fordums prakt med de opprinnelige fargene. Arild Langaard og Frank Iversen er malemestere! Og VB70 (ved brygga)  lligger klar med sin nye baldakin.

Varpebåt VB70 ble gitt til Mjøssamlingene av GLB i 2009, da hadde den ligget på land i mange år. I fjor ble den malt og fikk tettet huller i skroget - og sjøsatt. I vår har den fått baldakin på nysveiset stativ (pressenninga fikk vi fra Toten Transport). Og i dag (12.juni) fikk Kjell Johs Torgunrud startet motoren etter 16 års dvale, så nå er den gamle arbeidsbåten fra 1930 igjen operativ.

Dersom de aller verste prognosene fra NVE slår til, vil det bli nødvendig å evakuere 1. etasje i pakkhuset på Minne og kanskje mere i løpet av de neste dagene. Redaktøren var på Minne 3 timer pinseaften, og vannstanden steg faktisk 15 cm på den tida. Vi har lagt litt ballast på brygga, sikret båtene - og holder skarpt oppsyn med situasjonen.

Denne garden med alle sine hus lå helt nede ved Minnestryken fram til flommen i 1927, da ble den flyttet opp der den nå ligger. Altså Mjøssamlingenes aller nærmeste nabo også i dag. Nå har garden både kafe, butikk og overnatting, og slike gode tilbud på Minne vil Mjøssamlingene gjerne samarbeide med og nyte godt av. Les mer på www.minnegard.no

 

30. april hadde vi nesten flyt på Mjøssamlingenes M/B START, men hun stod på litt aktenfor tvers. GLB medlte imidlertid stagnasjon i vannstand, og vi besluttet å få båten flott før vannstanden evt synker. Så med litt anstrengelse fikk vi forhalt 180 grader, og med maskinkraft kom vi løs på 3. forsøk. Gikk en runde før vi fortøyde ved dampskipskaia på Kapp, der er det rikleig med dybde. Så da er det klart for en ny sesong!