Nyheter

På Kapp er Mjøssamlingenes START snart klar for en ny sesong. Rakk akkurat å få på litt bunnstoff og male 2 strøk svart fra vannlinja og opp til fenderlista  før vannstanden gjør det for vanskelig å komme rundt båten der den ligger på havnebunnen. Heldigvis ikke mye skraping og pussing i år. Per Inge.

 

Mjøssamlingene ble stiftet i 1981, og i alle disse 30 åra siden er det èn mann som peker seg ut: avtroppende styreleder Arne Julsrud Berg. Han har vært aktiv i styret helt fra aller første dag;  som administrator, historiker, idèmaker og samlende kraft. Han har vært med på å utvikle Mjøssamlingene på alle måter, skaffet store  ressurser og vært ideolog og inspirator i alt arbeid. Vi andre i foreningen takker Arne for hans første 30 års innsats - og regner med at det blir minst 30 år til! Men i anledning av at han nå trer ut av styret, ble dette markert på årsmøtet. Hans makker i alle år, nestleder Kåre Torgunrud, overrakte en liten plakett som minne om 30-årsjubileet, og som en påminnelse til Arne om at Mjøssamlingene også framover vil gjøre krav på hans kunnskaper og evner. Altså ingen grunn til å hvile på laurbærene! Åregaffelen symboliserer framdrift ved krafttak - og er funnet på mjøsstranda nedenfor Starum der Arne vokste opp. (Foto: Fredholm)

Man venter utålmodig på at DS SKIBLADNER skal bli ferdig og settes i trafikk. Men DS FÆRDESMANDEN gikk av stabelen allerede 3. juli 1856 som bygg nr 1 ved Akers Mek, 1 måned før Skibladner kom i rute, og ble altså satt i trafikk i midten av måneden. Fartøyet skulle vært bygget i stål, men platene som skulle komme fra England uteble pga krigføring ved Svartehavet. Derfor ble det eik på jernspant. 105 fot, 2 stk 1 cyl dampmaskiner. Færdesmanden skulle først og fremst frakte gods og trekke lektere - de 2 største var på hele 100 fot bemannet med styrmann. Igjen takk til Nasjonalbiblioteket og hr. Nordsveen.

Arve Nordsveen, pasjonert mjøsolog og avis-snuser, har gjort enda en oppdagelse! I Morgenbladet 27. juli 1856 fant han den aller første annonsen for SKIBLADNER, altså en snau uke før båten ble satt i rute. De omtrentlige anløpstidene viser at rederiet ikke er helt sikre på marsjfart og tidsbruk ved ankomst og avgang. Vi takker Arne Edvardsen og Nasjonalbiblioteket for god service!

Riksantikvaren har varslet at M/F BILFERGEN (1921), M/S GRANVIN (1931) og M/F FOLGEFONN (1938) vil bli foreslått fredet. Les mer på hjemmesidene til Riksantikvaren www.ra.no . Alle 3 fartøyer er meget gode kandidater. BILFERGEN er Norges eldste bilferje, men bygget over et skrog som var tiltenkt annet bruk.

Vi burde kanskje gjøre riksantikvaren oppmerksom på at M/F MJØSFÆRGEN (1923, bygget på Minne av Sarpsborg Mek) er landets eldste bilferje som ble KONTRAHERT som bilferje og at dette fartøyet stadig er i flytende form. Kanskje noen mener at det er på tide å få ferja tilbake til Mjøsa selv om hun også har en lang historie på Randsfjorden? Ligger nå i Røykenvika under navnet RANDSFJORD.

BILFERGEN er nylig restaurert ved Hardanger fartøyvernsenter, GRANVIN er egentlig en fjordbåt med innkjøring for biler sideveis på fordekket, og FOLGEFONN er nylig hentet hjem fra England hvor hun de siste årene har vært tilholdssted for en Yacht Club i Kent.