Nyheter

Lørdag 6.juni 09 var en det søk etter vrak med såkalt side-scan-sonar i Totenvika. Glenn Knudsen fra Gasss-Tech stilte med avansert utstyr, og formålet var å kartlegge bunnen i området og for om mulig å lokalisere vraket av M/S KVIK. Søket ble utført ganske profesjonelt, og nå skal innsamlet data analyseres, bl.a. av en ekspert i Australia. De ble ingen store umiddelbare funn, men analyseresultatene må vi vente litt på. Ekspedisjonen var et samarbeid mellom Glenn Knudsen/Gasss-Tech, Mjøsen Dykkerklubb og Mjøssamlingene. Og det er interesse for lignende undersøkelser på andre steder i Mjøsa etter hvert som kan skaffe mye informasjon om Mjøsbunnen.

Ekspedisjonsbåten (Svenn Sandvolds Fevik 23) er rigget for søk. På plattforma akter ligger "fisken" som slepes etter båten og som samler informasjon ved å sende og motta lydbølger. Inne i båten er det avansert elektroninsk utstyr som behandler signalene fra "fisken".

 

Glenn peker på et funn på skjermen

 

kipper Svenn Sandvold styrer nøyaktige kurser for å dekke området, mens Jan Granholt har kontroll på slepet og GPS'en

DUGNADEN 2008 ble en stor begivenhet! 22 ivrige mannskaper møtte fram, og det ble utført en masse oppgaver i gemyttelig samarbeid. Anlegget framstår nå som mye mer publikumsvennlig og presentabelt, og M/F HELGØYA ble malt opp!
STYRET i Foreningen Mjøssamlingene takker alle for en framifrå innsats!
Her kommer noen bilder - flere vil komme etter hvert. Dette blir sikkert ikke den siste dugnaden på Minne - masse folk med stor kompetanse og arbeidsevne - og  ikke minst - godt humør! Og mat - det er viktig og sosialt……

 

Dugurd ved Amundstua.

 

TV: Egil, Kjell og Per ordner ny gangport.

 

Ferja males.

 

Kjell, Arve, Richard og Aslak rydder utsikten mot Minnestryken.

 

Jan og Kjell hugger et uinteressant båtvrak.

 

Og så var det mat igjen…….

1.april -09 vil stå som en viktig dato i MJØSSAMLINGENES historie. Glommens og Laagens Brugseierforening har inngått en avtale med Foreningen Mjøssamlingene som innebærer at GLB overdrar vederlagsfritt alle eiendeler på Minne til Mjøssamlingene. Det vil si at Mjøssamlingene fra denne dato er eier av slippen m/utstyr, fløterbrakka, båtene WILLY og VB 70 samt småbåtene og de 2 store mudderlekterne. D/S DØLEN (som ligger forlist syd for Minne) er også med i avtalen, med forbehold om at GLB har vært formell eier av fartøyet. Foreningen Mjøssamlingene retter en stor takk til en framsynt ledelse i GLB som har forstått den kulturhistoriske betydningen av å få hele anlegget på Minne over på et eieransvar som vil forvalte dette på beste måte for framtida med vedlikehold og, ikke minst, formidling av Mjøshistoria. Så nå er det all grunn til å heise flagget!

 

D/S INDUSTRI II sank i Minnevika i 1956 og ligger der enda. Bildet er tatt av Sjøfartsmuseet i 2008 og viser at skipet står stødig på bunnen. Akterenden er delvis nedgravd inn mot land, og skroget er i relativt god forfatning. På aller laveste vannstand kan vraket faktisk ses fra land på Mjøssamlingene. Båten ble bygget i 1895 og er på 83 fot. (Kilde: Sjøfartsmuseet, Morten Reitan))