Nyheter

Søndag 10. mai ankom 10 tonn med sviller til Minneslippen. De kommer fra Industrispår i Ystad og er 5,5 meter lange. Åge var raskt ute med hjullasteren og fikk losset den svenske lastebilen.

Sviller

Slippen på Minne skal rehabiliteres - helst så raskt som mulig. Men ting tar tid, og vi får se hvor mye vi får gjort i år. Det svenske firmaet RAILCOM er hyret inn for å gjøre denne jobben. Rett og godt materiell er en god start. Richard Krogvoll fant skinner med riktig dimensjon på Lunner stasjon/Gjøvikbanen - der spor 2 er revet. Ca 10 tonn med brukte skinner på 12 meters lengde - nesten uten slitasje - ble lunnet fram av en lokal hadelandsbonde med traktor. Deretter lastet på en semitrailer med kran fra Oppland Metall og kjørt til Minne 9.mai og losset ved slippen.

Skinner 09.05.15 s

Regn og kald vind til tross: Hele 18 mann - og skipshunden Charlie - møtte fram! Været gjorde maling utendørs umulig, men det ble arbeidet iherdig på motorhuset og i Amundstua. Jan og Frede kom (i lastebil) med porter til motorhuset som de hadde snekret sammen på Kapp, samt 4 gedigne eksosrør som Jan har konstruert og sveist. De hadde også med seg ny ovn til Amundstua - den gamle havnet på Helgøya. Inne i  Amundstua ble det pusset og malt i 2 etasjer, og vi ble kvitt en svær haug med ubrukelig inventar. Oppsummert: En masse arbeid utført av en sterk og kompetent gjeng. En godt og viktig bevis på at interessen og frivilligheten lever - mange må kjøre lange veier for å kunne yte sin innsats! Og ikke minst: Mijløet rundt Mjøssamlingene synes å være godt, det bekreftes rundt kaffen og matbordet der praten går lett og løsninger finnes.

En stor takk til alle som var med i dag!

D1

Over: God stemning rundt matbordet....

(Fotos: Arild Langaard)

Under: Dugnaden slutt - men da dukket det opp en buss med 25 personer fra Skoger og Konnerud Historielag! De hadde funnet nettsidene våre og ville se hva Mjøssamlingene kan by på. Styreleder måtte da trå til med et improvisert foredrag fra Arilds tilhenger.....

D2

Siste - faktisk det ALLER siste - om Base 173 ex Mjøsfærgen IV:

Velinformerte kilder melder at fartøyet nå er hugget opp i Spania - sukk. Det er stadig 4 "mjøsfærger" intakt, men det spøker også for Mjøscruise som ligger utrygt på Mengshoel. Og på Randsfjorden har Oppland fylkeskommune bestilt ny elektrisk ferje.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som tidligere meldt: Fartøyet "Base 173" ex "Drøbaksund III" ex "Mjøsfærgen IV" (bygget på Gjøvik 1969) er nå i Denia på den spanske østkysten. Ny eier skal være firmaet FORTUNA MARE, Oslo - som kjøpte båten 24.juni 2014. De er i gang med å bygge oppdrettsanlegg for tunfisk i Spania og det kan tenkes at den gamle mjøsbåten skal brukes i det prosjektet.

Oppdrett av tunfisk fra yngel av er på forsøksstadiet, og firmaet har fått hjelp av SINTEF til å utvikle levende babymat for tunfiskyngel - den spiser nemlig ikke tørrfor.  Tunfisk er den viktigste næringsfisken i verden og blir oppdrettet i Spania og Japan - men da må de først fange ungfisk som fetes opp. Hvis de lykkes i oppdrett av tunfiskyngel til spisefisk, vil det være en en gullgruve - 400 kr kiloen og oppover... Dessuten er tun på rødlista. (Kilde: SINTEF).

Og kanskje skal ei gammal mjøsferje være med på dette eventyret?

Bildet under er tatt nyttårsaften 2014 av Bartolome Jean og lånt fra MarineTraffic.com. Ferja er i dokk i Denia.

 

Ett år og 3 måneder etter at Mjøssamlingene overtok ferja, er nå endelig det formelle ved eierskiftet helt i orden. Tidligere eier har sendt inn skipsskjøte til Sjøfartsdirektoratet, og vår søknad er innvilget. Fartøyet har fått tilbake sitt opprinnelige navn MJØSFÆRGEN, ny hjemmehavn er Hamar (det eneste stedet ved Mjøsa som er godkjent). Kjenningsignalet er som før: 11065.

Se nytt nasjonalitetsbevis under knappen "foreningen".

Navnet er ikke malt på enda, ser bare slik ut.... :-)

Mjsfrgen N