Nyheter

I går var en dugnadsgjeng i arbeid med å frakte skrogplater fra Richards eiendom og til Minne. Jan G, Arild, Richard. Platene skal monteres som nordvegg på motorhuset. 

I dag har også en liten dugnadsgjeng jobbet med å klargjøre ferja for vinteren - Magne, Arild, Frank og Per Inge. Vi pumpet ut så mye vann vi klarte og helte litt frostvæske i kjølsvinet (kke mye lekkasje nå), sikret mot vanninntrengning ovenfra, ryddet bildekket slik at det er greit å måke snø til vinteren, blendet aktre dør i dekkhus, satte inn provisorisk dør i forenden av dekkshus, la ut nye trosser både til bøya og til 2 landfester. Justerte slik at ferja skal ligge fint i vinter uten å drive inn i brygga eller legge seg over vraket av INDUSTRI II. La båten litt nærmere land slik at skuelystne kan iaktta ferja bedre. Tok i land mye overflødig utstyr. Ordnet med ballast og trimmet ferja ytterligere. Iversen har allerede satt glass i døra i styrehuset, vi mangler nå å få satt inn 3 av 9 vinduer der. Alle koøyer har nytt glass. 

Mjsfrgen og_Willy_05.10.14_s

17. september. SKIBLADNER forlot Minnesslippen og gikk årets siste tur på Mjøsa. Vi takker Aksel Aspeli for rapport og nydelige bilder!

Her loggen:

0800 Startet sjøsetting

1015 Skipet løs av slippvogn

1100 Startet fyring av kjeler

1615 Avg Minne

2030 Vel fortøyd Gjøvik brygge

 

Mannskap:

Kaptein/dokkmaster Rune Bråten. Kaptein/skipsfører Harald Rasmussen. Overstyrmann Hans Knudsen. Matros Aksel Aspeli. Matros Torbjørn Kildahl. Maskinsjef Arnljot Handeland. 1.maskinist Torfinn Gulseth.

Slippmannskap: Ole Arnt Fjeldberg, Arild Langaard og Frank Iversen.

bilde 1_s

bilde 2_s

bilde 3_s

Onsdag 17. september gikk damperen av slippen ganske uproblematisk, bare med litt hjelp av en kranbil. Båten er besiktiget og kontrollert av Sjøfartsdirektoratet - uten bemerkninger. Etter oppfyring (av den kjelen som er intakt) gikk damperen til Gjøvik i ettermiddag, og ligger i kveld ved kai der i påvente av å bli satt i hi inne i glasshuset.

Foto: Arild Langaard

Skibladner ut_17.09.14_s

Skibladner ute_17.06.14_s

Fredag 12. september ble hjuldamperen tatt opp på Minneslippen. Været var ikke det beste på morgenkvisten, og damperen måtte legge bi oppe i Mjøsa til vinden hadde lagt seg. Slippen er oppgradert med ny stålbjelke og nytt treverk på vognene. Allerede dagen før var bukker montert og vognene kjørt nesten helt ut. Forsvaret stilte som vanlig med tungt materiell for å skubbe vognene helt ut - og trekke opp det siste stykket, dykkere fra Eidsvoll Dykkerklubb var også på plass - det var også redningsskøyta "Mjøsvekteren". Mjøssamlingene stilte med slippfører Ole Arnt, hjelpemannskap og trossebåter. Oplandske DS hadde også mange mann på plass, både om bord og på land. Vi kunne telle hele 5 navigatører - med Harald Rasmussen som skipsfører og Rune Bråthen som opphalingsbas. Skibladner har den seneste uka gått for halv maskinkraft siden en av kjelene har en brist.

Opphalinga gikk problemfritt under god ledelse og med godt sjømannskap. Nå skal det foretas diverse utbedringer, Sjøfartsdirektoratets folk kommer over helga for kontroll. Planen er at båten skal sjøsettes igjen onsdag og da går hun i vinteropplag på Gjøvik. (Foto: Bjørnstad og Høiberg)

Svat og_plattform_12.09.14_s

Aller først i dag: SÆVAT tok arbeidsplattform på slep ut Minnevika for Hamar. I kveld er SÆVAT i havn på Kapp. 

Under: SKIBLADNER passerer endelig bruene etter en drøy times venting på bedre vindforhold.

Skibladner 12.09.14_under_bruene_s

 

Skibladner 12.09.14_bs

Over: MJØSVEKTEREN har slept båten inn mot slippen, og arbeidet med opphaling og oppstøtting er begynt. Den nye moringa og bøya 

til ferja kommer godt med.

Under: Med 6 trosser satt fast i bøyer, brygger og båter kan mannskapene om bord finnmanøvrere damperen på centimeteren - etter

anvisninger fra dykkerne - slik at hun ligger som hun skal på slippvognene. Aksel overvåker det hele fra baugen. 

Skibladner 12.09.14_as

Under: Og opp bærer det!

Skibladner 12.09.14_opp_s

 

 

Lørdag 6. september ble "Mjøsfærgen 1923" sjøsatt fra Minneslippen med 2 formål: Å klargjøre slippen for opphaling av "Skibladner" (som skal skje 12. september hvis alt klaffer) og etablere fast moring med bøye for ferja. Dessuten er det første gang ferja sjøsettes i Mjøsa med dekkshus og et tilnærmet utseende slik hun var da hun gikk ut av rutetrafikk på Randsfjorden i 1972. Det har vært en komplisert jobb å få fartøyet i en skrogmessig midlertidig stand for å kunne ligge i Minnevika i vinter. Da hun ble heist ut i Mjøsa i november i fjor ble det avdekket betydelige svakheter og lekkasjer. Derfor måtte båten meget raskt opp av vannet igjen, og det medførte at hun ble tatt opp liggende på siden. Oppretting og - ikke minst sikring - er utført i flere faser. Sandblåsing og grunning i vår. Plater er skiftet, nagler sveist, propeller demontert og hylsene plombert. Vi måtte også prosjektere en permanent løsning for opplag i sjøen. Moring (betongkloss på ca 5 tonn) ble støpt om bord på ruller. Nye støtter for utsetting ble sveist. Og så kom dagen.....

Kl 10.00. Perfekte forhold - lite vind og strøm, men en del sand måtte måkes vekk fra skinnegangen. Og ut bar det - helt til slippvogna ikke ville lenger. Men ferja hang stadig fast i stålstøttene. "Sævat" var rekvirert for slep til opplagsplass, men måtte også hjelpe til med uthaling av slippvogna sammen med "VB70". Men vi hang stadig fast på grunn av moringa som sto på dekk og ga båten et uønsket akterlig trim. Tok derfor om bord et antall plastfat og pumpet i vann for bedre trim. Det hjalp - og med litt manøvrering ved hjelp av "Sævat" kom ferja endelig fri av slippvogna. Inspeksjon under dekk avslørte 2 lekkasjer: ved en plateskjøt midtskips babord og ved skroggjennomføring ved bruksvannventilen - men heldigvis ikke dramatisk. Så bar det ut til plassen der moringa skulle vippes over bord - og hektisk aktivitet med kjettingtaljer for å jekke betongkolossen ut. "VB70" hadde tau i bøya for å holde moringkjettingen stram og klar av moringa. Et gedigent plask! - og moringa forsvant i dypet. Men posisjonen på bøya var ikke perfekt - hadde mistanke om at kjettingen lå litt forkjært. "Sævat" forsøkte å slepe bøya, men akk - akkurat der lå ei anna bøye og "Sævat" fikk tauet i baugpropellen. Til alt hell var 2 dykkere ved å gjøre seg klare inne på stranda, den ene ble kjapt kjørt ut med varpebåten og han ordnet problemet ganske kjapt og "Sævat" gikk til kai. Men moringsbøya lå stadig på feil plass - kjettingen måtte ha hengt seg fast. Vi fyrte opp "Willy" - satte et tau i bøya og tok sats.... Resultatet ble slik vi ønsket: Kjettingen i bøya hadde nok kommet under moringa - nå kom den fri og bøya seilte fint innover til den plassen vi hadde bregnet (moringa ligger på 8 meters dyp med 36 meter kjetting). Deretter fikk vi ferja i perfekt posisjon: ved laveste vannstand vil hun ikke få bunnberøring, men likevel pent inntil anlegget med trosser i land som kan justeres ved behov. Etter at moringa gikk over bord fikk båten et forlig trim, men vi justerte ved å flytte noen av plastfatene med vann midtskips - når motor og fast ballast kommer på plass igjen blir trimmen ok. La båten enda litt lenger inn for å få om bord 230V til lensepumper.

Kl 20.00: Vi inspiserte alle rom under dekk for lekkasje - ingen endring. Ryddet og monterte lys på dekk.

Stor takk fra styreleder til frivillige mannskaper i dag: Ole Arnt, Frank, Arild, Magne, Birgit, John og Åge - samt "Sævat" med mannskap! Forbilledlig samarbeid og godt humør :-)

 

Bye s

Over: Bøya i posisjon med "VB70" - moringa klar!

Under: Moringa går over bord! Redaktøren gjør et hopp for ikke å bli en del av moringa.....

Moring overb

Under: "Willy" trekker moringskjettingen løs og manøvrerer bøya på plass. 

Ferja og_willy