Torsdag 17. november ankom en delegasjon fra Eidsvoll/Minnesund til dokumentasjonssenteret på Kapp: Trond og Torhild Karlsen, Per og Randi Sætre. Med seg i bagasjerommet hadde de en veritabel skattkiste: Hittil ukjent arkivmateriale fra skipstrafikken på Mjøsa bestående av 10 skipsjounaler og fraktprotkoller fra rundt forrige århundreskifte samt en rekke bilder! Dette er meget interessante og detaljerte dokumenter som omhandler bl.a. båtene THOR, VIKEN og TORDENSKJOLD. Bare ved å bla tilfeldig i papirene kunne vi finne opplysninger som ikke er kjent, for eksempel at det ble levert melk til fabrikken på Kapp også fra Feiring. Trond Karlsen er etterkommer av båtmenn på Mjøsa, og som unggutt har selv vært med på båtene. Han arvet dokumentene etter sin far, pakket de for mange tiår siden pent sammen og la de på et loft - men da han nylig kom i snakk med Per Sætre dukket tanken opp om at dette kunne være interessant og viktig for å komplettere mjøshistoria. Dokumentene er nå gitt til Mjøsmuseet og bildene skal scannes og arkiveres. Stor takk til Trond som har tatt vare på dette materialet og nå gitt det videre. Takk også til Per som forstod verdien.

Mjøssamlingene stilte med historisk ansvarlig Arve Nordsveen samt styreleder, og Mjøsmuseet med dokumentasjonssenterets arkivar samt direktør.

Bildet fra venstre: Nordsveen, Julsrud Berg og Karlsen finner mye å glede seg over! (Foto: Høiberg)

Karlsen s