HER ER EN ALFABETISK OVERSIKT DAMP- OG MOTORFARTØYER som er/har vært på Mjøsa i PROFESJONELL drift. 

Under denne lista finnes oversikt over de fleste seiljaktene - mange av disse fikk installert motor.

Navn -  byggeår/ankomst Mjøsa - LOA - skrogmateriale -  framdrift - status 

Alfen, motorjakt     
Andungen, 32 ft, glassfiber, charterbåt Hamar, nå fritidsbåt i Totenvika 
Balder, se Esperen  

Balkan, tre, motorjakt
Bjørn (1871), lastebåt, tre, damp, Skattumsbåt, ligger sunket i Bergevika på Helgøya, forliste 1901
Bjørnen, se Bjørn  
Bob, stål, damp, til Randsfjorden 1929, hugget 1940 
Bolken (1954), stål, motor, forlenget, nå fritidsbåt på Eidsvoll, privat/Mjøssamlingene. Se VB 75  
Bundefjord (se Prøven)  
Dalegudbrand (1848), 95 ft, stål, damp, siste kjente oppdrag var ved hevinga av Gjøvik i 1913, status ukjent

Dalegudbrand (1909) mudderapparat, 65 fot, damp, men uten egen framdrift, hugget på Minne 1968
Dronningen (1847), stål, damp, hugget 1945 på Minne 
Duen (1885?), 28,5 ft, stål, damp/bensin, sank i Minnevika 1933, ligger der enda 
Dølen (1909), 61,6 ft, stål, damp, sank v. Fremmingsøya 1968, ligger der stadig, eies av Mjøssamilingene

Ellida, tre, motorjakt
Elvekongen (1972), 53,4 ft, alu, diesel, i drift på Vorma/Glomma, hjemmehavn Årnes
Erna Olsen RS119 (1998), 29 ft, aluRIB, vannjet, ute av Mjøsa, er nå på Island
Esperen (1917), 62,4 ft, tre, motor, ex Balder 
Fagervik (1917), 42 ft, tre, motor, ukjent status 

Falken, 1959?, tre, redningsskøyte mm, Motorklubben Fart, Hamar. Ukjent status
Fant (1925? til Mjøsa ca 1942) ex Kraft, tre, motor, 28 pax, i opplag på Lillehammer  

Fram, ex Oder, tre, motorjakt, lastebåt

Fram (1904), 29 ft, tre, motor, ligger på land ved Thorstadbua, Lillehammer  

Fulton (ca 1880), 29 ft, stål, damp, 25 pax, charter, ukjent status

Færdesmanden (1856), 104,5 ft, eik på jern, damp, hugget eller senket 
Gjøa se VB 73  
G. J. Castor RS (1994), 34 ft, RIB, motor, ute av Mjøsa, nå på Femunden 
Gjøvik (1876) se Vormen, Nord

Gjøvik (1902), 87,7 ft, stål, damp, hugget på Hamar 1939. Modell står på Minne 
Glad (1911), 45,4 ft, tre, motor, ukjent status 
Grei, tre, semidiesel, brent opp, motoren står på Minne 

Haabet, motorjakt
Hamar (1888), 94,2 ft, stål, damp, hugget 1953. Modell står på Minne 
Hamar-Kapp-Ferjen (1951), 124 ft, stål, motor, hugget. Klasset for 400 passasjerer
Hamar-Nes-Toten-ferje se Hamar-Kapp-Ferjen  
Hein (1938) 27 ft, eik og mahogny, motor, solgt ut av Mjøsa 1963  
Helgin, 49,4 ft, alu, motor, Oslofjorden 
Helgøy (ex Lettvindt, senere Mira) se Lettvindt 
Helgøya (1938), 46 ft, tre, Gideon/Seffle semidielsel, bilferje, i opplag på Minne 
Helgøyferja (1928), tre, semidiesel, hugget 1938 
Industri (1870), 81,9 ft, tre, damp, hugget 1931 
Industri II (1895), 83 ft, stål, damp, sank i Minnevika 1.sept 1956, kan ses på lav vannstand! 
Isbjørn (se Bjørn)  
Jernbarden (1840), 100 ft, stål, damp, hugget 1936. Passasjer/last 
Jomfru Karine, 30 ft, tre, motor, hugget ca 1935. Passasjerbåt 
Kim RS 95 (1979), 18,1 ft, plast, motor, ute av Mjøsa. Reningsskøyte.  
Kong Oscar/Mjøsen (1867), 158,8 ft, stål, damp, hugget 1939. Passasjerbåt, stykkgods.
Kvik (1866, til Mjøsa 1925), 57,2 ft, stål, damp, motor, senket 1976 i Totenvika. Passasjer/last
Kvikk, tre, motor, kondemnert. Passasjerbåt.

Levahn, tre, motorjakt, lastebåt
Lama (1989) , 33,5 ft, motor, ute av Mjøsa. Passasjerbåt.

Lidaros, motorjakt, lastebåt.
Lillehammer (1908), 87,7 ft, stål, damp, senket 1976 i Totenvika. Passasjer/last
Lettvindt (1867), 53 ft, stål, damp, hugget 1960. Passasjer/stykkgods.  
Lyng (1921), tre, motor, hugget ca 1950. Passasjer.

Løwen, tre, motorjakt, hugget 1957, last.
MB 77 se Hein, inspeksjonsbåt
MB 78 (1949) 30 ft, tre, FM motor, solgt til Oslo 2000 , inspeksjon
MB 79 (1948) 30 ft, tre, FM motor, overført til Øyeren 1968, inspeksjon  
Mira (se Lettvindt) 
Mjaar (1911) 30 ft, Regal 12 Hk, status ukjent 
Mjøsen (se Kong Oscar) 
Mjøsblomsten, på Mjøsa kun i 1954, tre, motor, solgt ut av Mjøsa

Mjøscruise se Mjøsfærgen (nr 3) 
Mjøsfærgen (1923), 60 fot, stål, motor. Restaureres på Minne. Eies av Mjøssamlingene fra 2013. Vernet av Riksantikvaren 2013. Bilferje, pendelferje.

Mjøsfærgen II (1950), 97,5 fot, stål, motor, i rute på Randsfjorden som Randsfjordferja II. Bilferje.
Mjøsfærgen III, se Mjøsfærgen (1923) - navneskifte 1963, 1967, 2015.  
Mjøsfærgen (nr 3) (1963), 114 ft, stål, Wichmann 500, ligger på Gjøvik uten motor, restaurantbåt 
Mjøsfærgen IV (1969), 148 ft, stål, motor. Senere Drøbaksund III. 2015: i Middelhavet/Spania som Base 173

Mjøsfærgen V (1974), 148 ft, stål, motor. Senere: Aldra i drift Hemnesberget-Leirvika i Nordland, fra 2015 Nautilus Aldra i drift for Seløy Undervannservice
Mjøslekter (se Hamar-Kapp-Ferjen) 
Mjøslyn, (1982 hos Brdr Aa som Rygerskyss) på Mjøsa i 1987, motor (1120 Hk, 32 kn, raskeste rutebåt på Mjøsa) nå: MS Steigfart. Passasjerbåt.

Mjøsvekteren, RS 148, (2012) 10,5m, sandwich, 2x300 Hk påhengs, i drift fra 2012 for Redningsselskapet
Nord, se Vormen 
Nord II (til Mjøsa 1953), 38 ft, tre, motor, solgt ut av Mjøsa på 70-tallet, passasjerbåt.  
Opplandsferjen (se Hamar-Kapp-Ferjen)  
Pelle VB 71 (1949), stål, Seffle 20 Hk, fritidsfartøy Øyeren. Tømmerbåt  
Prøven (1876), 42 ft, stål, damp, senere Bundefjord, hugget 1960. Passasjer/stykkgods  
Rapp (tysk, til Mjøsa ca 1940), lastebåt, stål, motor, ut av Mjøsa ca 1950. Passsasjerbåt.  
Raufoss, alu, motor, brukt til dumping av ammunisjon fra Pannengen, status ukjent 
Rauna R/S, 29 ft, alu/RIB, vannjet, redningsskøyte på Gjøvik fra 2008, ute av Mjøsa  
Rita (1947), 35 ft, tre, bensin, til Mjøsa 1962, gikk for Tømmerdir. i 4 år, hugget. Inspeksjonsbåt.  
Smedstuferja (1860), ca 35 ft?, tre, årer og råseil, hugget 1910. Passasjer/last 

Snøgg (ca 1930), tre, bensin 21 pax, Hamar, brant 1935. Charter

Skibladner (1856), 168,8 ft, stål, damp, i drift, fredet av Riksantikvaren 2006 
Skreia (1902), 71,4 ft, stål, damp, hugget 1957. Skroget bygget for hvalfangst. Passasjer/last 
Sofie (se Vormen MB) 
Start, taubåt, til Mjøsa 1918 fra Porsgrunn, 34 ft, stål, motor, i drift for Mjøssamlingene  Kapp/Minne. Tømmer.
Stjernen (1899, kongesjalupp,  til Mjøsa 1946), 55 ft, stål, damp/motor. Sandbåt. Restaurert, i drift i Horten.  
Storsjø (1912),tømmersleper, til Mjøsa fra Storsjøen, Hedmark i 1992. 56 fot stål, damp/motor), 2012 solgt tilbake til Storsjøen

Svanen, tre, jakt med dampmaskin

Svalen, tre, jakt, seil, motor; senere Totenvik. Lastebåt.

Svalen II (1923), lastebåt, 50 ft, stål, Bolinder semidiesel. Lastebåt.1982 Bolinder diesel 57 Hk, 1985 MAN 150 Hk, i drift privat/Mjøssamlingene Minne/Kapp

Svan II, se MB Vormen 
Sævat (1920), taubåt, 54 ft, stål. Tømmertrekker. Nå Caterpillar 250, i drift på Kapp. Medlem i Mjøssamlingene.   
Thor (1875), taubåt, 78,5 ft, stål, damp, taubåt, hugget 1959 
Tordenskjold (1876), 108 ft, stål, damp, hugget 1936. Passasjer/last 
Tryg (1905), tre, motor, brant i 1920 åra? Passasjer  
Varden (1868 - til Mjøsa 1902), 58,6 ft, stål, damp, hugget 1961. Passasjer/last

VB 32 (1954) stål, Seffle 15 Hk, eies av Mjøssamlingene fra 2016. Tømmerbåt.
VB 70 (1936) 25 ft, stål, Seffle 15 Hk, nå Penta 2000. I drift for Mjøssamlingene, Minne. Tømmerbåt.
VB 71 se Pelle  
VB 72 se START  
VB 73 (1954), 20,5 ft, stål, Seffle 20 Hk. Tømmer. Forlenget, nå på Strandefjorden Valdres  som Julia Maria 
VB 74 (1954) stål, Seffle 15 Hk. Eies av Mjøssamlingene, på land u/motor. Tømmerbåt.
VB 75 (1954) se BOLKEN, bygget på Stord. Tømmerbåt. Nå fritidsbåt Eidsvoll, medlem i Mjøssamlingene  
VB 76 (1954) 19 ft, stål, Seffle 15 Hk, status ukjent. Tømmerbåt.  
Vesle Mira (ca 1920), tre, motor. Status ukjent. Passasjer
Vidar (1908), 34,5 ft, motor, status ukjent. Passasjer
Viken (1872), 86 ft, stål, damp, ut av Mjøsa 1943, ombygd flere ganger, forliste ved Ålesund 1970. Last. 
Viking I (1938, til Mjøsa 1957), 42,7 ft, tre, motor, charter, kondemnert. Passasjer.  
Viking II, 39 ft, tre, motor, charter, kondemnert. Passasjer  
Vormen (1876), senere GJØVIK, NORD. 48,3 ft, stål, damp, hugget 1953. Passasjer   
Vormen M/B (1874, til Mjøsa 1916), damp/petroleum, senket v Gjøvik 1974. Passasjer

Viking, tre, motorjakt. Lastebåt
Willy (til Mjøsa 1949), taubåt, 52 ft, stål, Albin 125, i drift for Mjøssamlingene på Minne. Vernet av Riksantikvaren 2013. Tømmerttrekker 
Winnie (til Mjøsa 1949), taubåt, 47 ft, stål, Albin 125, fritidsfartøy, hjemmehavn Gjøvik, tømmertrekker/fritidsfartøy.