Mjøshistorie

Den 1. september 1854 er fødselsdagen for norsk jernbane - og som fikk stor betydning for skipstrafikken på Mjøsa. Denne dagen ble Hovedbanen Kristiania-Eidsvold åpnet for driift, og på tegninga ser vi det aller første toget kjøre inn på Eidsvold Station, og driftselskapet var engelsk: The Norwegian Trunk Railway. Tegneren har fått med seg at dampbåtene allerede var i drift, selv om de her ikke ligner helt på Jernbarden og Dronningen. Illustrasjonen er hentet fra "London Illustrated News".

Folketellinga i 1910 finnes nå på internett, og Åge Bjørnstad har oppdaget at noen ble registrert mens de var om bord på mjøsbåtene. Det gir en fin oversikt over mannskapene. Her er navn, fødselseår, fødested, tittel.

D/S TORDENSKJOLD - Aksel Raabe, 1855, Østre Toten, kaptein. Martin Sørensen, 1859, Minne, maskinist. Johan Trondsen, 1866, Minne, fyrbøter. Gustav Pedersen, 1872, Nes på Romerike, fyrbøter. Jens Kristiansen, 1855, Minne, styrmann. Edvard Kristoffersen, 1852, Minne, dekksmann. Ole Lilleengen, 1872, Feiring, dekksmann. Agnethe Lier, 1855, Ringsaker, restauratrice. Mathea Riise, 1870, Fåberg, opvarterske. Johanne Nordahl, 1888, Lismarken Ringsaker, opvarterske. Allle mennene om bord var gift, unntatt Ole Lilleengen, mens Agnethe var enke og opvarterskene ugifte. 9 besetningsmedlemmer pluss skipper.

D/S VIKEN - som på tellingsdagen lå på Kapp, men uten kaptein om bord: Martin Bammerud, 1867, Feiring, maskinist. Aksel Larsen, 1888, Eidsvoll, fyrbøter. Ole Nilsen, 1856, Feiring, dekksmann. Nils Langaard, 1879, Feiring, dekksmann. Ingvald Langaard, 1890, Feiring, dekksmann. Alfred Bjørnløkken, 1880, Feiring, dekksmann. Sigurd Grebsland, 1893, Mandal, dekksmann (- hva fikk en 17-åring fra sjøfartsbyen Mandal til å mønstre på en lastebåt på Mjøsa?) Altså 7 manns besetning pluss skipper. Og siden skipperen på VIKEN bodde på Smørvikodden på Kapp, har han nok vært hjemom som snarest  denne dagen, den gode kaptein Emanuel Natvig.

D/S SKREIA - Anders Langaard, 1862, Feiring, dampskibsfører. Ludvig Larsen, 1880, Hamar, styrmann. Jonstad, 1865, Bergen, maskinist. Ole Nilsen, 1882, Feiring, dekksmann.

D/S HAMAR - som lå i Redalen: Herman Aas, 1874, skibsfører. Georg Gundersen, 1867, Stange, styrmann. Hj. Olsen, 1876, Kristiania, maskinist. Lars Pedersen, 1886, Feiring, fyrbøter. Ole Langaard, 1875, Feiring, matros. Ole Skomakerbækken, 1888, Feiring, matros. Restauratrise, 1885, Hamar.

D/S DØLEN - lå sannsynligvis på Minne: Andreas Hermandsen, 1878, Eidsvold, dampskibsfører. Karl Olsen, 1869, Toten, damskipsfører. Gustav Nilsen, 1856, Kristiania, maskinist. Harald Kristiansen, 1894, Eidsvold, fyrbøter. Johan Vormnes, 1868, Eidsvold, fyrbøter. Sigurd Solberg, 1893, Eidsvold, fyrbøter.

MUDDERAPPARAT (DALEGUBRAN) - også på Minne: John Hansen, 1881, Valdersund, formann. Sigurd Kristiansen, 1893, Eidsvold, dekksmann. Peter Olsen, 1882, Toten, dekksmann. Karl Olsen (ingen andre opplysninger, kan være den samme som på Dølen). Jan Eriksen, 1887, Horten, maskinist. Ingvar Bunes, 1883, Eidsvold, fyrbøter. Even Olsen, 1890, Eidsvold, dekksmann.

Mannskapslistene er nok ikke komplette siden tellinga ble foretatt mens båtene lå ved kai. Noen fartøyer var i trafikk, mens andre hadde landligge. Vi ser jo at VIKEN var uten kaptein, SKREIA uten fyrbøter og DØLEN uten dekksmenn.

 

 

Denne annonsen ble publisert i Gudbrandsdalens Folkeblad 27. juli 1912. Samarbeidet med jernbanen ser ut til å fungere bra, og annonsen gir et inntrykk av kollektivtransporten. I samme avis kan vi også lese disse sakene: planleggingen av Trysilbanen, en ung mann har druknet ved Hunton Brug på Gjøvik,  Valdresbanen gikk med 37.000,- kr i overskudd, 2nden brigades musikkorps har hatt konsert på Maihaugen, og: "kontrollør Slette ved Kap Melkefabrik forsvandt fra dampskipet HAMAR nat til onsdag. Fredag blev han gjenfundet som lik ved Eriksrud brygge i Biri". Fløtningsinspektøren annonserer: "Formiddagspike faar godt lønnet plads....".

Redaktøren har fått e-poster fra BJØRN HALSETH som var mannskap på ferja. Her bringer vi det han skriver, lettere redigert. Halseth nevner mange navn som sikkert flere kjenner. Vi håper at dette kan inspirere andre til å skrive litt om sine opplevelser på Mjøsa, som mannskap, passasjer, fritidsbåtbruker, fisker - noe de har vært med på, sett eller blitt fortalt. Ring gjerne redaktøren for en prat!  Tlf 95 12 50 70

 

Jeg arbeidet på Hamar-Kapp-Ferjen i fire somre fra 1968 til 1971, var med på alle slags jobber om bord og fikk lov til alt, unntatt å føre ferja ut og inn til bryggene. Men jeg sto ofte ved roret - det var moro! Jeg var også i maskinen og manøvrerte maskinen ut og inn til bryggene. Ellers jobbet jeg som dekksgutt og solgte billetter også.

En del av mannskapet var om bord i mange år. Kaptein Johan Koller og Åse Michaelsen var med i en årrekke. Koller var i yngre år kaptein på Skibladner. Åse drev restauranten på ferja for egen regning i alle år. Ole Stranden fra Totenvika var også på ferja i mange år. Jeg tror ingen hadde så mange år på ferja som disse tre. Ole var på Mjøsfærgen etter at H-K-ferjen ble innstilt, men der likte han seg ikke - turene ble for korte. Han var jo vant med at en tur tok ca 1 time Hamar-Kapp med anløp på Nes. Ole Stranden var på tømmerbåtene før han mønstret på ferja, også der i mange år. Han fortalte mye fra den tiden, vegen var kort til jobben for båten lå i Pannengen da han hadde fri. Ole bodde jo i Totenvika og hadde det aller meste av yrkeskarrieren sin på Mjøsa. Han var ugift og bodde sammen med sin far.

Jeg husker godt din far (Sigmund Høiberg, Kapp. NSB-ansatt stasjonert på Hamar og hadde ferja som arbeidsvei alle åra ferja gikk - red anm.), og jeg pratet med ham mange ganger. Min far jobbet også på NSB, Hamar stasjon, til han ble pensjonist i 1990.

 

Ferja hadde jo fortjent litt hederlig omtale også da, for det har det vært lite av. Dessverre så har jeg ingen bilder, men jeg husker mange navn fra den tiden, bl a en svoger av Ole Stranden som het Borger Bjerke. Han var skogeier oppi lia ovenfor Totenvika minnes jeg. Det var en maskinist fra Kapp som het Henning Engh, han var der i flere år og havnet på Mjøsfærgen etter det. Henrik Larsen var der noen år, men begynte også på Mjøsfærgen. På Kapp Brygge: Alf Haugen og (Toravlf?) Evang. Haugen hadde to barn på ferja: Atle og Elin. De jobbet hos Åse i restauranten. Jeg husker også en som vikarierte på brygga, det var nok deg det (altså red - red anm.). Det var en fra Åsvang i Stange som var kaptein da, Bjarne Nybakk, vet ikke om det er flere kapteiner i live? Johan Koller hadde en svigersønn som også var kaptein en stund, Torolf Høgvoll. Så var det en som het Kåre Mikkelsen fra Hamar, han var maskinist. Vidar Havik fra Brumunddal jobbet på dekk, han ser jeg av og til. Og fra Helgøya: dekksgutt Karl Jørgen Olssøn.

 

Jeg husker godt da kaptein Nybakk skulle bygge hus og hadde blitt lovet helgefri, men de hadde ingen erstatter. Ole Stranden tok ansvaret som kaptein selv om han ikke hadde utdannelse til det. Men han var fullgod til jobben og alt gikk helt knirkefritt hele helga. Ivar Grindvoll har jeg pratet mye med, også Ingeborg. De jobbet på bensinstasjonen på Tingnes noen år, men jeg kjente dem før det også. Og Rolf Sandaker var billettør, husker godt ham.

 

Jeg vokste opp på Storhamar, der hadde jeg en nabo som heter Roald Nordby. Han var maskinist i flere sesonger på ferja. Så i begynnelsen var jeg bare med ham på jobb, og på den måten ble jeg en del av mannskapet etter hvert. Jeg var mest med i restauranten til å begynne med, ryddet av bordene, sto ved disken, sjauet øl og bruskasser o.a.. Vi gikk cruiseturer fredags- og lørdagskvelder hele sommeren, med levende musikk. Vi var mange som jobbet i restauranten på slike turer. Jeg sto da ved disken og solgte mye øl, det husker jeg godt. Var jo bare 13 - 14 år, men det gikk lkike rundt - det var da det!

BJØRN HALSETH

 

REDERIER PÅ MJØSA (ikke komplett)

Ludwig Wiese på Lillehammer startet 2 aksjeselskaper som sto for anskaffelse og drift av de 2 første dampskipene JERNBARDEN (1840) og DRONNINGEN (1847) 
        
Norwegian-Trunk-Railway (som bygget og driftet banen Christiania - Eidsvoll) overtok JERNBARDEN og DRONNINGEN i 1852.
        
Oplandske Dampskibsselskap (1852): SKIBLADNER, FÆRDESMANDEN og TORDENSKJOLD. Overtok KONG OSCAR i 1905.     
        
Den Norske Hovedjernbane (1859): Overtok DRONNINGEN og JERNBARDEN. Anskaffet THOR i 1875, KONG OSCAR 1867. Selger alle båtene i 1897.   
        
Mustad/Skattum (1870) - O.E.Skattum (1893): INDUSTRI, BJØRN, INDUSTRI II 
        
Hamar Dampskipsselskap (1888); HAMAR, SKREIA, BUNDEFJORD, TORDENSKJOLD (sammen med Gjøvik D/S og Lillehammer D/S). FAGERVIK. Rederiet skiftet navn til Hamar og Nes D/S i 1934: KVIK, HAMAR-KAPP-FERJEN.       
        
Eidsvold Dampskipsselskap (1898): KONG OSCAR, THOR, VIKEN, INDUSTRI, INDUSTRI II. Selskapet avviklet i 1940.       
        
Christiania Tømmerdirektion/Glomma Fellesfløterforening: START, SÆVAT, THOR, WILLY, WINNIE, samt flere varpe- og inspeksjonsbåter.   
        
Mjøsfærgen A/S (1923): MJØSFÆRGEN (senere MJØSFÆRGEN III), d/s GJØVIK,MJØSFÆRGEN II, MJØSFÆRGEN (nr 3), MJØSFÆRGEN IV, MJØSFÆRGEN V, SÆVAT.       

Ragnar Andresen AS: Driftet Hamar-Kapp-Ferjen 1954 - 1968. Mjøsas største passasjerbåt - 400 pax.

Nes Skibsselskap: 1926 - 1931. Albert Togstad med båten KVIK.

Nes Dampskipsselskap

Hamar og Nes Dampskipsselskap

Gjøvik Dampskipsselskap

 

       
Hvilket rederi var størst? Målt i tonnasje og frakt av gods, biler og passasjerer blir det nok Mjøsfærgen A/S, som betjente Norges travleste ferjeforbindelse. Målt i antall registrerte båter? - da blir det så absolutt tømmertrekkerne.