Mjøshistorie

Året 1785 skjedde det et tragisk forlis i Nes-sundet, hvor 5 mennesker omkom. Det ble utgitt en vise om hendelsen, og teksten på forsiden av trykksaken sier:
En Nye Viise om den jammerlige Hændelse som skeede den 24de September 1875 i Næss Sogn på Hedemarken, med 19 Mennesker og 16 Kreature, som paa en Færge skulle sætte over et Sund eller Vand til deres Hjemstæd, da Færgen kantrede, og     
5 Mennesker, samt 2de Kreature druknede; men de øvrige baade Mennesker og Kvæg vare i den største Livs Fare. Eenfoldig forfattet af En Gammel Bondemand ved Navn Carl Michelsen Bachrud under den Melodie:       
Det er forvisst på Tiden snart, 2C.
Trykt Aar 1786

Kapt. Alveberg, Skibladner

 

Matroser S/S Mjøsen

 

Matroser D/S Skibladner

 

Kaptein Larsen og maskinist Olsen på D/S Hamar

 

Skipper og mannskap D/S Helgøy, ex "Lettvindt" - senere "Mira". Bildet er tatt 1924 eller1925

 

Her er 2 Mjøsbåtkapteiner, nesten lik lue, og den ene hvit og den andre svart.

       

Kapt. Anders Langaard, D/S Skreia. Han var båtens første fører, og stod om bord fra 1902 til 1934.

 

Kapt. Ganes, D/S Bundefjord. Han var fører fra 1897. Senere ekspeditør på Hagelundbrygga.

 

Trise på DS Skibladner.
Dette bildet er det sikkert noen som kan tidfeste. Uniformen kan vel beskrives som en hybrid -  flyvertinne/skolekorps, og kan være fra den tiden yrkesskolene hadde ansvaret for serveringen (alderen på trisen tatt i betraktning).
Send tips om bildet til redaktøren

Motortaubåten START er Mjøsas nest eldste flytende fartøy, og Nordsveen er i gang med å rulle opp båtens tidligste historie. Det viser seg at START kom til Mjøsa på våren 1918. Den ble kjøpt av Christiania Tømmerdirektion av "a/s M/B Start" i Borgestad den 29.april 1918 for 9000,- kr. I kjøpekontrakten er båten kalt "M/B START I", hvilket kan tyde på at selskapet har hatt flere båter med dette navnet. Den 8.mai 1918 har P.O.Fremming på Eidsvoll fått utbetalt penger i forbindelse med båten, og da må vi anta at den befinner seg på Mjøsa. Så nå vet vi hvorfra START kommer til Mjøsa, enda gjenstår det å finne ut hvem som har bygget den, når og hvor.
Men nå er det altså slått fast at START har hatt et tidligere liv i Porsgrunns-området! Da START kom til Mjøsa sto det en (svensk) AVANCE-motor i båten. Sannsynligvis 12 HK råojlemotor. Den ble byttet i 1925 med en ELLWE-maskin. ELLWE var også svensk, konstruert av ing. Leissner og fikk stor utbredelse, bl a i Italia, men patentet ble grunnlag for videreutvikling både i Tyskland og USA. Navnet "ELLWE" skriver seg fra stedsnavnene Ljusna og Woxna (LW) der motoren først ble produsert. De tidligste utgavene av ELLWE hadde dessverre en del problemer, og det viste seg også med motoren i START. Men denne sto i båten (med div reparasjoner) helt til omkring 1970, og den står i dag (i deler) på Kapp Melkefabrikk. ELLWE'n bråkte mye, og det ble sagt at "vi hørte Start'en lenge før vi såg'en!". Deretter fikk Start en mer moderne maskin: BOLINDERS DIESEL 4145, 4 cyl med delt topp (ca 50 HK) som er fra 1960-tallet, og denne står i båten i dag og går helt utmerket…..  

DENNE ARTIKKELEN VIL BLI REVIDERT ETTER HVERT SOM NYE OPPLYSNINGER KOMMER TIL. 

Ny-oppdaget bilde av START ved Tangen tatt mellom 1935 og 1950. Hedmarksmuseet

Arve Nordsveen er i full gang med å etterforske alle detaljer om skipskollisjonen i Nes-sundet i 1912 mellom "Gjøvik" og "Tordenskjold". Hele denne spennede historien vil etter hvert bli publisert, men redaktøren kan ikke dy seg for å løfte litt på sløret….

Kaptein Aksel Raabe på "Tordenskjold" tok seg tydeligvis svært nær av de mange beskyldningene som han ble utsatt for etter sammenstøtet med "Gjøvik", og nesten nøyaktig ett år etter ulykken skjedde følgende: "Tordenskjold" var kl 07 på sydgående og skulle ganske snart anløpe Frengstuen. Kaptein Raabe er på dekk, trisen kommer med ertesuppe - som han avviser. Deretter beordrer han en passasjer som nyter utsikten (i mørket!) under dekk, entrer røkelugaren på akterdekket og sier:
"NU ER DET PÅ TIDE AT SLUKKE LYSET!"
Deretter går han igjen ut på dekk og gir sin siste ordre til matrosen ved rattet: "HARDT STYRBORD!"  Mens rorgjengeren er opptatt med manøvreringen, forsvinner kpt. Raabe umerkelig over bord……

Ved anløp Frengstuen oppdaget mannskapet at de ikke lenger hadde kapteinen om bord, styrmannen tok kommando og skipet gjorde vendereis for å søke etter den savnede. Liket av kaptein Aksel Raabe ble litt senere funnet i sjøen av mannskapet på lastebåten D/S "Viken".
Hele denne historien som begynte med sammenstøtet i tett tåke i 1912 og som ble avsluttet i Høyesterett så sent som i 1918 vil bli tilgjengelig i alle detajler når alle fakta er klarlagt.

Båten ble bygd av Trondhjems Mek for Oplandske DS i 1876 som ren passasjerbåt. Denne båttypen med helt overbygd passasjerdekk var noe nytt på Mjøsa. Men ODS hadde gjort et godt forarbeid, og en slik båt passet godt på Mjøsa spesielt om vinteren. Selskapet hadde behov for en båt som kunne konkurrere med Thor i isbrytinga, og med Kong Oscar i passasjertrafikken høst og vår og derved avlaste Skibladner og fungere som reservebåt. Tordenskjold var propellbåt og hadde gode egenskaper i isen framfor hjulbåtene. Den hadde god plass til passasjerer (200), men liten lastekapasitet pga stormdekket. Den fungerte bra i den trafikken den var tiltenkt.
I 1920 ble Tordenskjold solgt til et selskap på Hamar og ombygd. Da hadde passasjertrafikken sør-nord blitt overtatt av jernbanen, og bare Skibladner gikk nå i turistrute på strekningen. Samtidig er den tversgående trafikken nå på sitt høydepunkt. Tordenskjold skulle nå gå i de samme rutene som dampskipene Skreia, Hamar, Gjøvik og Lillehammer etter behov. Dette var båter som fraktet alt fra stykkgods til passasjerer og husdyr. Derfor måtte Tordenskjold tilpasses dette behovet, og ombyggingen forandret båten fra passasjerskip til en stor lokalbåt. Tordenskjold trakk også tømmer i perioder fram til 1933, for da stoppet fløtingen nesten opp. En vesentlig årsak til dette er de store arbeidskonfliktene som også rammet skogsarbeiderne. I Øyeren finner vi tall på nedgangen i tømmertrafikken: Der gikk kvantumet ned fra 8 millioner til 2 millioner stokker pr år.
Tømmerdireksjonen på Fetsund nevner ikke arbeidskonfliktene som grunnlag for sine disponeringer, men nøyer seg med å bemerke at "Thor tar over Tordenskjolds loggbok". Og i mai 1933 var det altså slutt på tømmersleping for Tordenskjold, og det ble også båtens svanesang. Etter den 9.juli dette året er den aldri mer i bruk. I 1936 ble den solgt for hugging, og i 1938 er Tordenskjold slettet fra skipsregisteret. Slutten på tømmersleping er nok ikke den eneste årsaken til at Tordenskjold måtte gi tapt. Som så mange andre eldre båter krevde Tordenskjold et stort mannskap for å holde blodet bankende, 10 mann i alt, inkl. fører, offiserer, dekksmenn og folk i maskinen. I tillegg 3 i restauranten.
Tordenskjold vil også bli husket for en av de mest dramatiske episodene på Mjøsa i nyere tid: 23.november 1912 kolliderte den med D/S Gjøvik i tett tåke i Nessundet. Heldigvis ble ingen drept, men D/S Gjøvik forliste og gikk ned. Sjøforklaringen la skyld på begge båtene som holdt høy fart og ikke respekterte hverandres signaler. Men saken fortsatte helt til Høyesterett, og i 1918 ble kapteinen på Tordenskjold, Aksel Raabe, tillagt alt ansvar for sammenstøtet. Man da var han allerede død…. Og man kan spekulere i om hendelsen i Nessundet egentlig tok livet av denne så anerkjente kapteinen, at dette fortsatte med å plage ham inntil han ble funnet druknet i 1913. Da hadde han stått på brua på Tordenskjold på sørgående utenfor Biri. Her forsvant han, og siden så ingen ham i live….
Men tilbake står uansett historien om D/S Tordenskjold som et flott skip med et godt omdømme.