Mjøshistorie

(se også under knappen "BÅTER".)  
Lastebåten VIKEN ble bygget 1873 og gikk på Mjøsa fram til 1942, fikk deretter et liv på vestlandet. Der forliste skipet 1.september 1970 og sank på dypt vann. Her er historien om selve forliset, fritt gjengitt fra div. avisartikler. Da var navnet LEIF ERIKSON (ex TORVALD ERIKSON, ex HAUKØYFJORD):

Båten var i Sunnylvsfjorden på vei til Hellesylt med en sandlast. Klokken var 03.00 om natten, regnvær. Skipperen hadde nettopp entret brua (ved Uknes lykt). Han og styrmannen kikket etter Stokke lykt, men regnet med at sikten var dårligere lengre inne i fjorden. De hadde ikke radaren slått på, da sikten hadde vært bra så langt. Kapteinen snudde seg for å se i kartet, han skimtet konturene av land. Da han igjen så ut av styrhusvinduene så han rett i en fjellvegg rett forut. Han prøvde å nå fram til manøvreringsspakene, men rakk det ikke. Baugen smalt rett i fjellet. Spantet mellom forpiggen og lasterommet røk, og båten tok inn mye vann. De prøvde å ta ut noe av sandlasten med grabben og holde båten opp mot fjellveggen samtidig som redningsflåten ble forsøkt sjøsatt. Båten sank imidlertid så raskt at de ikke fikk flåten på sjøen. Kapteinen fikk kastet dekksdagboka og regnskapsboka i land før han og maskinisten hoppet i land mens båten sank under beina på dem. Båten gikk imidlertid raskt ned - i løpet av 3 - 4 minutter var den borte. Styrmannen hadde allerede hoppet opp på ei berghylle, og der satt så hele besetningen (3 mann) til klokka halv sju, da ble de tatt opp av en fisker fra Stranda. Båten var på vei fra Sæbø til Hellesylt med 180 tonn sand for vegvesenet. Etter skipperens vurderinger skulle båten vært midtfjords da forliset skjedde, men under sjøforklaringa mente han at store landskygger var årsak til feilbregningen.  De gikk for autopilot i 10 mils fart, og de mente de hadde god sikt - også uten radar.  Mannskapet på 3 ble altså berget, men mjøsbåten fra 1873 ligger nå på bunnen av Sunnylvfjorden ved Ålesund - og der ender nok denne båtens historie….

Men kanskje kommer vi tilbake med utfallet av sjøforklaringa?

et vanlig spørsmål - som mange ikke vil tro svaret på!
I riktig gamle dager var jorda flat, men i dag er den jo nesten rund…. Det medfører at begrepet "vannrett" ikke er noe entydig og lett forståelig begrep! (Les mer hos fx Einstein som mente at ingen linjer KAN være helt rette…) Mjøsas lengde strekker seg over en ganske liten del av jordoverflaten, men ikke desto mindre en jordoverflate som er krum. Et spørsmål som stadig dukker opp er "hvor krum er Mjøsoverflata", og svaret overrasker de fleste. Hvis man kan litt om geometri og regner med PI og jordas omkrets og radius, er dette ikke vanskelig matematikk. Overraskelsen er nok av mer praktisk karakter: Dersom du befinner deg på Minnesund og vil se Vingnesbrua på Lillehammer med kikkert, ja da må du bygge deg et utkikkstårn som er - tro det eller ei - hele 316 meter høyt!

Når isen nå har lagt seg over hele Mjøsa, kan det være interessant å se litt tilbake på hva som skjedde på Mjøsisen for nesten 120 år siden. I en avisartikkel kan vi lese om skjebnesvangre begivenheter da isen var en viktig tranportvei med hest og slede:

Saavel gaaende som Kjørende har fortvæk faldt igjennem. For det meste har vedkommende, efter flere eller færre viderværdigheter, kommet op igjen med livet i behold. Af de uheld paa Mjøsen i aar, som vi har hørt om, og som vi husker, kan vi nevne:

1) læskjørere fra brugene ved Hundselven kjørte ned 3 gange paa en tur mellem Grefsheim og Hamar.     
2) et læs støbegods kjørt ned udenfor Næslandet     
3) fragtekjører til Toten kjørt ned mellem Næs og Toten    
4) et mel-læs kjørt ned udenfor Næs     
5) grosserer Hanneborg med frue og skydskar kjørt ned udenfor Kiseodden, hesten druknet     
6) mølleejer Borchgrevink kjørt ned mellem Helgøen og Næs eller Hamar, hesten druknet     
7) kjøbmand Frydenlund, Hamar, druknet mellem Helgøen, Næs og Hamar 
8) melkelæs fra Næs kjørt ned mellom Næs og Hamar    
9) et læs fyrstikker faldt gjennem isen mellom Næs og Hamar, sleden sank 
10) en læge kjørt ned mellem Ringsaker og Birid    
11) en mand fra Birid kjørt ned to gange mellem Grefsheim og Hamar

Skulle D/S SKIBLADNER ikke lenger være et dampskip? Disse artiklene sto i Oppland Arbeiderblad i 1957.

 

Jan Granholt og Svenn Sandvold har gått gjennom atskillige kvadratmeter med aviser for å finne nettopp denne artikkelen som sto i Oppland Arbeiderblad 20.april i 1956. Jan var helt sikker på at han husket å ha lest dette som guttunge, og etter iherdige søk ble avisartikkelen gjenoppdaget! Det aller mest unike er bildet av STJERNEN som lastebåt.